สระน้ำแห่งนี้มาจากความเพียรพยายาม...กับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่
สระน้ำแห่งนี้มาจากความเพียรพยายาม...กับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่

“ผม พรชัย พวงเพียงงาม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผมทำเกษตรไว้ยามเกษียณ สิ่งแรกที่ต้องมีคือ น้ำ เพราะที่ผมไม่มีแม่น้ำหรือลำธาร สิ่งที่ต้องทำคือขุดสระน้ำ แต่เป็นที่ภูเขาขุดก็มีหิน ต้องแย็กหินจนเป็นบ่อ แต่บ่ออยู่ที่สูงน้ำก็ไม่ค่อยอยู่ จึงต้องแก้ด้วยการเทปูน เมื่อทำแล้วต้องได้น้ำ ไม่เช่นนั้นการขุดสระก็สูญเปล่า

เกษตรต้องมีน้ำ เมื่อมีน้ำก็มีปลาก็เป็นอาหารใจและอาหารกาย เมื่อมีน้ำก็ปลูกต้นไม้ได้ การทำงานหรือปลูกต้นไม้อย่าเอาความคิดที่จะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ แต่จงทำมันด้วยความอุตสาหะและมีความสุขกับมัน เมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลตามมา มากน้อยไม่เป็นไร จงมีความสุขระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่

การที่ผมมาทำสวนนี้ผมมีความคิดว่าถ้าเราเกษียณเราจะอยู่อย่างไร ถ้าเป็นคนเมืองก็ไม่พ้นอยู่บ้านนั่งๆนอนๆดูทีวี ผมไม่อยากเป็นอย่างนั้น ผมจึงมาทำสวนอยู่กับต้นไม้ และไม่ต้องขอเงินลูกหลานใช้ ต้องการให้สวนเป็นบำนาญสำหรับตัวเอง เป็นคนแก่ที่ยังมีประโยชน์ สำหรับตัวเองและผู้อื่นครับ”

ข้างต้นนี้คือ ห้วงหนึ่งของความคิดจากหัวใจของชายชื่อ “พรชัย พวงเพียงงาม” ซึ่งเกษตรก้าวไกลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่มาที่ไปนั้นเรากำลังทำเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร นั่นหมายถึงว่าเวลาเราไปทำข่าวในไร่นาสวนผสมของเกษตรกรคนไหนเราก็มักจะถามไถ่ว่าน้ำมาจากไหน และเราแอบสังเกตเห็นสระน้ำหรือบ่อน้ำของเกษตรกรคนแล้วคนเล่าก็เลยเป็นที่มาของการประกวดสระน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งปีนี้ สังเกตดูแม่น้ำลำคลองหนองบึงหลายแห่งน้ำพร่องไปเยอะ จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรตื่นตัวมารับมือ

วิธีการประกวดนั้นก็ไม่ยุ่งยากเพียงส่งภาพถ่ายสระน้ำหรือบ่อน้ำหรือที่เก็บน้ำมายังเราตามรายละเอียดลิงก์นี้ https://bit.ly/3mwufCV หรือส่งมาทางไลน์ (สแกน QR Code ตามภาพล่างสุด)

ภาพสระน้ำของใครสุดเท่ยียวนกวนใจเราก็จะส่งหมวกฟอร์ดสุดเท่ให้ถึงบ้าน มีทั้งหมด 9 ใบ 9 รางวัล รีบส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 นะครับ

สำหรับสระน้ำของคุณพรชัย ก็ได้ส่งภาพและข้อมูลมาทางไลน์ เดี่ยวทางเราก็จะไปลงในเพจเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated