กลุ่ม KTIS ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจ BCG ในงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่ม KTIS ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจ BCG ในงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ที่ 2 จากซ้าย) และคณะ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกลุ่ม KTIS ในงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2566 โดยในงานนี้กลุ่ม KTIS ได้จัดบูธที่แสดงถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจในการเดินหน้าสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เป็น ไบโอคอมเพล็กซ์จากอ้อยครบวงจรแห่งแรกของประเทศ สานต่อ BCG MODEL ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

รายละเอียด (จากซ้ายไปขวา)

1. นางภัทรภร บุญอาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

2. นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

3. ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ 18

4. ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม KTIS

5. ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

6. นายสมควร ไชยมหา เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated