นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานตัดทุเรียนลูกแรกของจังหวัดตราด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานตัดทุเรียนลูกแรกของจังหวัดตราด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานตัดทุเรียนลูกแรกของจังหวัดตราด หลังเปิดฤดูกาลในสวนของ นายคณิน ขาวเกลี้ยง เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองตราดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย

และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เกษตรตราดพร้อมด้วยเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดตราด ให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนให้แก่เกษตรกรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนจังหวัดตราด สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจและส่งตัวอย่างทุเรียนนำตรวจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ที่มีเกษตรกรนำตัวอย่างมาส่งตรวจจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีตำบลเนินทราย อำเภอเมือง , อำเภอแหลมงอบ, อำเภอเขาสมิง , อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเกาะช้าง ที่มีเกษตรกรนำตัวอย่างมาตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนด้วยเช่นกัน

สถานการณ์ราคาทุเรียนปัจจุบัน พบว่า ทุเรียนพันธุ์กระดุม ราคาจากสวนเริ่มต้น 320 บาท/ต่อกิโลกรัม ทุเรียนพันธุ์หมองทอง ราคาจากสวนเริ่มต้น 130 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนทุเรียนพันธุ์นกหยิบราคาจากสวนเริ่มต้น 350 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับบริเวณตำบลอ่าวใหญ่ และตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนและไม้ผลจำนวนมาก แต่พื้นที่บริเวณนี้มีความพิเศษกว่าบริเวณอื่นๆในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นทุเรียนที่ออกก่อนพื้นที่อื่นๆ ในภาคตะวันออก สาเหตุที่ทำให้ทุเรียนเอาใหญ่ออกก่อน

ลักษณะภูมิประเทศ : เป็น แหลมยื่นออกไปในทะเลอ่าวไทย ดิน : เป็นดินร่วนปนทราย ประกอบกับมีลมทะเลตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลมทะเลตะวันตกเฉียงใต้ พัดตลอดเวลา ทำให้ดินบริเวณนี้ แห้งเร็วกว่าพื้นที่อื่น ส่งผลให้ทุเรียนในพื้นที่ตำบลเอาใหญ่แก่เร็วกว่าพื้นที่อื่น 10 ถึง 20 วัน กระดุม 80-85 วัน ชะนี 90 วัน หมอนทอง 100 – 110 วัน และการดูแลของเกษตรกรที่ใช้ภูมิปัญญาและดูแลผลผลิตตลอดฤดูกาล จึงทำให้การเกษตรกรที่นี่สามารถเก็บเกี่ยวทุเรียนได้ก่อนที่อื่นซึ่งทำให้ได้รับราคาของผลผลิตที่ดีกว่าทุเรียนที่เก็บเกี่ยวในภายหลัง

ในเดือนมีนาคม 2566 นี้เป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังเริ่มให้ผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งทุเรียนที่นี่มีลักษณะเด่นและเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น ผลผลิตทุเรียนออกก่อนทุกปี ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เป็นแหลมยื่นสู่ทะเล ทำให้แต่ละปีที่ผ่านมา มีพ่อค้าและล้งต่าง ๆ เข้ามาวางแผนเพื่อซื้อผลผลิตทุเรียนเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ จนเป็นที่มาของการรณรงค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน ผู้ประกอบการส่งออก และมือตัดทุเรียนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อจำหน่าย

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งจุดให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในทุเรียน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวทุเรียน สร้างความมั่นใจ และรักษาคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนจังหวัดตราด

โดยให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดตราด หากเกษตรกรท่านใดนำตัวอย่างมาตรวจจะได้รับใบรับรองจากเกษตรอำเภอ เพื่อการันตีคุณภาพของทุเรียน และเพื่อเป็นหลักฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งใน รวมถึงจัดฝึกอบรมนักคัดนักตัดทุเรียนมืออาชีพร่วมกับสถานีพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 จังหวัดตราด เพื่อสร้างทักษะแลเครือข่ายของนักคัดและนักตัดทุเรียนให้ตัดทุเรียนคุณภาพ จำนวน 31 ราย สร้างแรงงานฝีมือรุ่นใหม่ๆ ก่อให้เกิดรายได้และอาชีพในอนาคต

ท้ายสุดได้ตั้งด่านคัดกรองทุเรียนเพื่อเก็บข้อมูลการนำทุเรียนส่งล้งที่จันทบุรี เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรชาวตราด ไม่ตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated