จีนมอบทุนเรียนฟรี!! ให้ลูกหลานชาวสวนยางไทย ที่มหาวิทยาลัยเมืองชิงเต่า

ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญท่านผู้ปกครองชาวสวนยางส่งบุตร-หลานของไทย ที่จบ ม.6 ทุกสาย (วิทย์ /ศิลป์) พร้อมแนบประวัติ+ผลการเรียน เพื่อเข้ารับทุนเรียนฟรี ทุนเรียนเต็ม 100 % ทั้งค่าเทอม และที่พักที่มอบให้ลูกหลาน ชาวสวนยางไทยเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย อันดับ 1 เรื่อง ยางพารา ของ มณฑลซานตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน มูลค่า 3,360,000 บาท เมื่อเรียนจบแล้ว เข้าทำงานที่บริษัท หลิงหลง(ประเทศไทย) และบริษัท ปริ๊น เสินซาน (ประทศไทย) จังหวัดระยอง และชลบุรี

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ ที่ ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย โทร. 081-3301945, คุณศิริลักษณ์ เลขาสมาคมฯ โทร. 0917549649 ทั้งนี้ เพื่อเข้าพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมสรรหา สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เพื่อจัดทำเอกสารการเข้าเรียน เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน 2566 นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated