เชิญชิม ชม ช้อป พร้อมรับไอเดียชี้ช่องทางสร้างรายได้กับเทคนิคการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปในกิจกรรม“นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” 3 – 11 ก.พ. 66 ที่ ม.เกษตรศาสตร์
เชิญชิม ชม ช้อป พร้อมรับไอเดียชี้ช่องทางสร้างรายได้กับเทคนิคการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปในกิจกรรม“นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” 3 – 11 ก.พ. 66 ที่ ม.เกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( KU-Lifelong Learning Model)เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของมหาวิทยาลัย และบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อยกระดับความรู้ นวัตกรรม ผ่านสินค้าและบริการคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมอบให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ขับเคลื่อนโครงการนำร่องเชิงนโยบายการบูรณาการส่วนงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ กรอบแนวคิด KUniverse ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกัน นำสินค้าและบริการคุณภาพเป็นตัวนำและโยงมาสู่การเรียนการสอน เพื่อเปลี่ยน Platform การเรียนรู้ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกับปีนี้เป็นปีของการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ขึ้นในช่วงงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารวิทยบริการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม เป็นการยกระดับงานเกษตรแฟร์ให้เป็นที่รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพผ่านนวัตกรรมที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

รูปแบบของการจัดกิจกรรม จะจัดในพื้นที่ภายในโถงอเนกประสงค์ชั้น 1 และ บริเวณโดยรอบอาคารวิทยบริการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ใกล้กับประตู 1 งามวงศ์วาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตรงข้ามกับอาคารจอดรถ 1

โดย กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  กิจกรรมการถ่ายทอดการแปรรูปสินค้าประมงและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จของเกษตรกร การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการประมงและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพซึ่งเป็นการบรรยาย สาธิต บนเวที และถ่ายทอดสดผ่านระบบ online ผ่าน YouTube และ Facebook ของ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/eto.kaset/ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประมง

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่ New Thailand สร้างรายได้ต่อชุมชน และเรื่อง ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ สัตว์เศรษฐกิจใหม่ของไทยอุดมด้วยโอเมกา 3 โดยนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อดีตอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพด้านการประมงและ ผลิตภัณฑ์ประมง และนายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

กิจกรรมนวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมงเปิดต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ต่อยอดความคิดเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ และอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพ ในช่วงงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 3 -11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารวิทยบริการ ใกล้ประตู 1 งามวงศ์วาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0 2942 8822 ต่อ 405 , www.eto.ku.ac.th และ inbox facebook page สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated