“จุรินทร์ ออนทัวร์พังงา” มอบโฉนดที่ดิน ใบรับรองสิทธิ ปคน.ลดหนี้เหลือครึ่งเดียวให้เกษตรกร หนุนองค์กรต้นแบบด้านฟื้นฟูอาชีพ พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้

วันที่ 14 พ.ย. 2565 ที่วัดประชุมศึกษา (วัดทุ่งมะพร้าว) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรที่ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ครบตามสัญญา มอบใบรับรองการได้รับสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ลดหนี้เงินต้นเหลือครึ่งเดียว ตามมติ ครม. 22 มี.ค. 65 มอบเกียรติบัตรกลุ่มองค์กรเกษตรกรต้นแบบด้านการฟื้นฟูอาชีพ และมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ โดยมี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้าส่วน หน. สนง.สาขาพังงา กระบี่ ภูเก็ต พนักงานและสมาชิก กฟก.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เปิดเผยว่า “ในวันนี้ รองนายกจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรที่ได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จำนวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 19 ตรว. มอบใบรับรองการได้รับสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. จำนวน 26 ราย มอบเกียรติบัตรกลุ่มองค์กรเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 5 องค์กร จำนวนสมาชิก 375 ราย และมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ จำนวน 6 ราย 5 สถาบันเจ้าหนี้

สำหรับจังหวัดพังงา มีองค์กรเกษตรกรสมาชิก 358 องค์กร สมาชิก 27,938 ราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ 65 โครงการ เป็นเงิน 6,525,260 บาท สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 2,030 ราย ได้รับการจัดการหนี้ 20 ราย เป็นเงิน 4,712,777 บาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 22 แปลง เนื้อที่ 87 ไร่ มีเกษตรกรชำระหนี้ครบถ้วนได้รับที่ดินคืน จำนวน 13 ราย 7 แปลง เนื้อที่ 37 ไร่ และมีเกษตรกรได้รับสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. 22 มี.ค. 65 จำนวน 44 ราย มารายงานตัวเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 30 ราย

ผลงานที่ผ่านมาของ กฟก.ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการผลักดันให้ กฟก. ได้รับงบประมาณและกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 2,096 ราย 2,098 บัญชี เป็นเงิน 1,772 ล้านบาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 2,043 แปลง เนื้อที่รวม 10,703 ไร่

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯ ได้ผลักดันนโยบายให้ กฟก. แก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง กองทุนฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรเรื่องหนี้สินและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเกษตรกรที่เป็นหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน แล้วใช้หนี้ไม่ได้ต้องถูกยึดที่ดินทำกิน ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกิน จึงให้กองทุนฯ เข้ามาดูแลเรื่องนี้ โดยเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้กองทุนจะชำระหนี้แทนและเกษตรกรใช้หนี้คืนแบบไม่มีดอกเบี้ย เมื่อใช้หนี้หมดแล้วจะได้รับที่ดินทำกินคืน เป็นหนทางในการปลดหนี้และได้รักษาที่ดินทำกินใช้ประกอบอาชีพต่อไปในวันนี้ตนได้มามอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรที่ผ่อนชำระหนี้คืนกองทุนฯ ครบตามสัญญา

นายจุรินทร์ ยังได้กล่าวอีกว่า ในปี 2565 ตนได้ผลักดันทางนโยบายให้กฟก. ได้รับงบประมาณงบกลางจำนวน 2,000 ลบ. และในปี 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีอีก 500 ลบ. คาดว่าจะไม่เพียงพอต่อความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร คงต้องเสนอรัฐบาลของบกลางปี 66 อีกครั้ง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated