กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครฝึกอาชีพเกษตรในสังคมเมือง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย “55 หลักสูตร 55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ตลอดปีงบประมาณ 2566
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครฝึกอาชีพเกษตรในสังคมเมือง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย “55 หลักสูตร 55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งปี 2565 เป็นปีที่ 55 ของการสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 นี้ ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับเกษตรกร เน้นหลักตลาดนำการผลิต และนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรมในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การอบรมฝึกอาชีพเกษตรในสังคมเมือง “55 หลักสูตร 55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง สอดคล้องกับหลักการของ BCG Model และการพัฒนาเกษตรเชิงพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของศูนย์ปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับผู้สนใจที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และยังช่วยให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีฐานข้อมูลจากการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำใช้ประกอบการพิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักสูตรในการจัดอบรมฝึกอาชีพเกษตรให้เหมาะสมในครั้งต่อไป

“โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 จะมีการจัดกิจกรรม “Kick Off  ฝึกอาชีพเกษตร โดนใจคนเมือง” ณ บริเวณอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมฝึกอาชีพ จำนวน 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รับสมัครประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 550 คน สมัครได้คนละไม่เกิน 2 หลักสูตร โดยเปิดรับสมัครล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร https://urban.doae.go.th/ เท่านั้น ไม่เปิดรับการสมัครแบบ Walk-in เพื่อให้การอำนวยความสะดวก และการอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ที่รับสมัคร

(สำหรับอีก 50 หลักสูตร จะจัดตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดโปรดติดตามอีกครั้ง)

นอกจากนี้ผู้ที่อบรมฝึกอาชีพยังสามารถร่วมศึกษาดูงานในกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านแปลงสาธิต ณ อาคาร 7 ซึ่งเป็นบริเวณที่จัดงานได้อีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล รวมทั้งผู้มาร่วมงานยังสามารถร่วมกิจกรรม Check-in ณ จุดศึกษาดูงาน หรือจุดอบรมฝึกอาชีพ โดยถ่ายภาพตนเอง หรือกิจกรรม โพสลงเฟสบุ๊กตนเอง ตั้งเป็นสาธารณะ พร้อมติด แฮชแท็กคำว่า #55ปีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับของที่ระลึก ณ จุดที่กำหนด (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

สำหรับผู้สมัครเข้าอบรมฝึกอาชีพเกษตรในสังคมเมืองในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โปรดเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท (สีเขียวอ่อน) ลงที่สถานี N13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออก 3 หรือรถโดยสาร ขสมก. สาย 34 39 51 59 114 126 129 503 522 543ก ลงป้ายกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดบริการรถรับ-ส่งฟรี จากบริเวณอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร (ติดสถานีรถไฟฟ้าและป้ายรถเมล์) ไปยังบริเวณที่จัดอบรมฝึกอาชีพ (อาคาร 7) ทั้งนี้ขอให้ผู้จะเข้ารับการอบรมเดินทางมายังสถานที่จัดงานก่อนเวลาเริ่มอบรมประมาณ 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08-3244-2107

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated