ธ.ก.ส.สนับสนุนป้ายจุด Check in ชุมชนท่องเที่ยว อย่างไรจึงจะได้?
ธ.ก.ส.สนับสนุนป้ายจุด Check in ชุมชนท่องเที่ยว อย่างไรจึงจะได้?

เรื่องโดย ลุงพร เกษตรก้าวไกล

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ธ.ก.ส.ได้นำสื่อมวลชนคณะใหญ่ไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยเดิมบ้านตาขุน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนขึ้นรถกลับนั้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้ขอให้ธ.ก.ส.ช่วยจัดทำป้ายจุด Check in ชุมชนต้องเที่ยว ตามข่าวที่ได้รายงานไปแล้ว https://bit.ly/3ep09Nv  

จึงมีคำถามว่า ถ้ากลุ่มวิสาหกิจ หรือชุมชนอื่นๆต้องการป้ายจุด Check in ชุมชนต้องเที่ยวบ้าง จะต้องทำอย่างไร เรื่องนี้จึงต้องมีคำตอบจากที่เคยลงพื้นที่กับ ธ.ก.ส.หลายครั้ง

คำตอบก็คือว่า ธ.ก.ส. จะคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม โดยมองถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การรวมกลุ่ม การสร้างชุมชนนิเวศน์และการเชื่อมโยงธุรกิจไปสู่กลุ่มโฮมสเตย์ ธุรกิจกับชุมชนรอบข้าง เครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน โดย ธ.ก.ส.จะสนับสนุนในเรื่อง การจัดทำป้ายในจุดต่าง ๆ ให้ชัดเจนสำหรับเป็นจุด Check in นอกจากนี้ยังสนับสนุน เงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องน้ำส่วนกลาง ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ ท่าเรือ โดยร่วมกับชุมชนและองค์กรในชุมชน การสร้างสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ตรงกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย สร้างระบบการจองห้องพัก แพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์และเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง….

ฟังดูก็ยืดยาว เอาเป็นว่าถ้าต้องการป้ายจุด Check in ชุมชนต้องเที่ยว (เพราะว่าชุมชนของเราเข้าสเปคตามที่ ธ.ก.ส.กำหนดทุกประการ) จะต้องทำอย่างไร ติดต่อหน่วยงานไหน

คำตอบก็คือ ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ โดยผู้นำชุมชนอาจจะต้องออกแรงประสานงาน เมื่อทุกอย่างผ่านตามเงื่อนไขก็จะได้ป้ายตามรูปแบบที่หมาะสมกับชุมชนนั้นๆ อย่างที่ได้นำรูปมาเป็นตัวอย่างเป็นชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาเทพพิทักษ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แต่ป้ายทั้งหมดที่นำมาประกอบข่าวนี้ไม่ได้สนับสนุนโดย ธ.ก.ส. ทั้งหมด เป็นป้ายของหน่ยงานอื่นๆด้วย ดังโลโก้ที่ปรากฎนะครับ)

ขอให้ได้ป้ายจุด Check in #ชุมชนต้องเที่ยว ทุกชุมชนนะครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated