เปิดไอเดียของขวัญวันแม่...ชวนเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และกล้วยไม้หลากสีสันเป็นสื่อรักแทนใจ
เปิดไอเดียของขวัญวันแม่...ชวนเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และกล้วยไม้หลากสีสันเป็นสื่อรักแทนใจ

กรมส่งเสริมการเกษตรนำเสนอไอเดียของขวัญวันแม่ สนับสนุนการใช้ไม้ดอกไม้ประดับ
และกล้วยไม้เป็นสื่อรักแทนใจร่วมกับดอกมะลิ
หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมสินค้าเกษตร โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าไม้ดอกไม้ประดับจัดเป็นสินค้าเกษตรที่มีกลุ่มเกษตรผู้ปลูกเลี้ยงเป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ผ่านโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และส่งเสริมเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับให้มีความรู้ในการผลิต การจัดการคุณภาพผลผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ การรวมกลุ่มและพัฒนาองค์กรเกษตรกร โดยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความหลากหลายของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ดอกไม้ประดับ)

“ประเทศไทยมีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด ในแต่ละช่วงฤดูจะมีการปลูกและมีความนิยมแตกต่างกันไป ซึ่งเกษตรกรได้มีการพัฒนาพันธุ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้มีสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยแปลกตา สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จึงถือเป็นจุดแข็งของการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom ในครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอสินค้าไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดที่มีการเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นของขวัญ โดยเฉพาะในโอกาสเทศกาลวันแม่ โดยนอกจากการนำเสนอพันธุ์ไม้ที่สวยงามแปลกตาแล้ว ยังมีการนำเสนอรูปแบบการใช้งานและวิธีการเพิ่มมูลค่า รวมไปถึงการนำเสนอเรื่องราวของไม้ดอกไม้ประดับในแง่มุมต่าง ๆ ด้วย”

นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงาน Gift for Mom ว่าในเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งเทศกาลวันแม่ ทางสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จึงมีแนวคิดจัดงานไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โดยนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับ และกล้วยไม้ได้มากขึ้น โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการของขวัญไม้ดอกไม้ประดับวันแม่ การสาธิต การทำ workshop และการจำหน่ายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้สีสันแปลก ๆ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 8  สิงหาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1  กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 14.00 น. และมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดงานและพิธีเปิดงานในเวลา 10.30 น. ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับชมการถ่ายทอดสด พร้อมร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated