“สยามคูโบต้า” จับมือ “อุดรธานี” สร้าง “อุดรธานี เมืองต้นแบบปลอดการเผา และลดโลกร้อน” ขยายความรู้นวัตกรรมเกษตรทดแทนการเผาพร้อมตั้งเป้าลดการเผาให้เป็นศูนย์
“สยามคูโบต้า” จับมือ “อุดรธานี” สร้าง “อุดรธานี เมืองต้นแบบปลอดการเผา และลดโลกร้อน” ขยายความรู้นวัตกรรมเกษตรทดแทนการเผาพร้อมตั้งเป้าลดการเผาให้เป็นศูนย์

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ นำทีมผู้บริหารสยามคูโบต้า และผู้บริหารจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายของจังหวัดอุดรธานี ลุยขยายโมเดลความสำเร็จ “เกษตรปลอดการเผา และเกษตรลดโลกร้อน” ร่วมกับ คุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ สร้างโมเดล “อุดรธานี เมืองต้นแบบปลอดการเผา และลดโลกร้อน” เป็นจังหวัดที่ 8

โดยนำองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า มาช่วยแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมตั้งเป้าลดการเผาให้เป็นศูนย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี              

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated