รมว. คลังเยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านม่วงใหม่ จังหวัดน่าน
รมว. คลังเยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านม่วงใหม่ จังหวัดน่าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านม่วงใหม่ จังหวัดน่าน ซึ่งส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินและเกิดสภาพคล่องในการใช้ชีวิตและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอน ให้สินเชื่อในการประกอบอาชีพและใช้จ่ายยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ธ.ก.ส. เพื่ออบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่สมาชิกสถาบัน โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันและเป็นหน่วยงานที่ช่วยดูแลให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใสแก่สถาบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก โดยมี นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส. และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ณ ชุมชนบ้านม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated