แม็คโคร ผนึก กรมส่งเสริมการเกษตร รุกช่วยวิสาหกิจชุมชนปลูกขิง จ.เพชรบูรณ์ เร่งรับซื้อกระจายขายทั่วประเทศ หลังเกษตรกรประสบปัญหาหนัก ราคาตก– ตุ้นทุนพุ่ง
แม็คโคร ผนึก กรมส่งเสริมการเกษตร รุกช่วยวิสาหกิจชุมชนปลูกขิง จ.เพชรบูรณ์ เร่งรับซื้อกระจายขายทั่วประเทศ หลังเกษตรกรประสบปัญหาหนัก ราคาตก– ตุ้นทุนพุ่ง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมมือ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกขิง ต.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ กว่า 647 ครัวเรือน หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ ต้นทุนเพิ่มทำขาดทุนหนัก คาดรับซื้อได้ 200 ตัน กระจายผ่านแม็คโครทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสเข้าถึงแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตรถึงปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชมเกษตรกรผู้ปลูกขิง ต.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจาก ราคาขิงตกต่ำ เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ส่งออกได้น้อย ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูง แม็คโครจึงให้ความช่วยเหลือ โดยเข้าไปรับซื้อผลผลิต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขิงแห่งนี้ มีเกษตรกรเครือข่ายอยู่ประมาณ 647 ครัวเรือน เราคาดว่าจะช่วยรับซื้อขิงได้ประมาณ 200 ตัน นำไปจำหน่ายผ่านแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเชิญชวนลูกค้าอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อน โดย ขิง เป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและได้รับความนิยมบริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย”

ด้าน นายเกรตศิรา แซ่หว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกขิง ต.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ มีสมาชิกกว่า 647 ครัวเรือน กระจายพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 3,000 ไร่ ที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้ราคาต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ยิ่งซ้ำเติมให้ขาดทุนหนัก ทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

“ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี ราคาพลังงานปรับขึ้นมาก อีกทั้งการส่งออกก็ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ต้องเจอวิกฤติ ขายขิงไม่ได้ เกษตรกรเลยมารวมตัวกัน ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน อย่าง แม็คโคร นี่ก็ไม่ได้เข้ามารับซื้อแค่ผลผลิตอย่างเดียว แต่ยังมาช่วยให้ความรู้ในเรื่องการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ทำให้เกษตรกรมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดได้อีก” นายเกรตศิรา กล่าว

ที่ผ่านมา แม็คโคร ตระหนักถึงปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญในหลายด้าน จึงมีนโยบายสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดและยังเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ “แม็คโคร เคียงข้างเกษตรกรไทย” รวมถึงเป้าหมายในการผลักดัน ส่งเสริม พัฒนา เกษตรกรไทย ให้เข้าถึง “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ยกระดับการทำธุรกิจเกษตรในทุกมิติ โดยเฉพาะ ช่องทางการตลาดใหม่ๆ อาทิ อีคอมเมิร์ซ ออฟไลน์-ออนไลน์ ที่จะนำพาผลผลิตเกษตรไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated