อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งความสุขในปีเสือสุข 2565
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งความสุขในปีเสือสุข 2565 ขอพลังชาวเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมรองรับ New and next Normal

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวอวยพร ส่งความสุขในวันปีใหม่ แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมแต่งกลอน ส.ค.ส.ปีเสือสุข 2565 มอบความสุขมากมายให้มีพลังกายและพลังใจทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมรองรับ New and next Normal สร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้

“ในปี 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า ได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการ Disruptive จาก Covid-19 แต่เราก็ได้ต่อสู้บากบั่น และทำงานหนัก จนสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่ทันสมัย แล้วก็มี Non-Degree ที่เยี่ยมยอด และที่สำคัญมีการปรับเปลี่ยนรองรับ Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นการ Hybrid Learning หรือ Online Learning แล้วก็มีการปรับตัวทุกสิ่ง ทุกอย่างเพื่อเข้ากับสถานการณ์ Covid ผมต้องขอขอบคุณในเรื่องของการเรียนการสอน การวิจัยนั้นแม้ว่าภายใต้สถานการณ์ Covid แต่ว่าผลงานวิจัยในระดับชาติ ในระดับนานาชาติ เรามีมากกว่า 3,000 เรื่อง และหลายๆเรื่องเป็นนวัตกรรม หลายๆเรื่องเป็นเรื่องการแก้ปัญหา ในระดับชาติมีรางวัลนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ตลอดจนรางวัลที่นักวิจัยของเราได้รับผลงานดีเด่น

ดังนั้น ผมถือว่าปี Covid-19 ปี 2564 เราทำผลงานเรื่องงานวิจัยได้ดีมาก ในด้านงานบริการวิชาการนั้น แม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ Covid เรายังมีโครงการ U2T 140 ตำบล มีการจ้างงาน 2,800 อัตรา และมีผลงานเด่น ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนนวัตกรรมที่สำคัญที่ไปส่งเสริมประชาชนในตำบลต่างๆ ได้มีผลิตภัณฑ์ ได้มีการท่องเที่ยวคุณภาพและมีผลงานเป็นเชิงประจักษ์ที่เรานำความรู้นำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปให้ประชาชน แล้วก็แลกเปลี่ยนกับประชาชน และได้มีการจัดแสดงผลงานในเชิงประจักษ์ ซึ่งผมเองค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมาก และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของประเทศ มีการฉีดวัคซีนมากกว่า สองแสนโดส เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศและได้ช่วยเหลือประชาชนมากกว่า หนึ่งแสนสองหมื่นคน เป็นผลงานร่วมกันและได้สร้างพลัง KU Together ด้วยกัน

ผลงานในปี 2564 เรายังมีผลงานโดดเด่น เป็น Green University ซึ่งเราได้อันดับ 1 ของประเทศในปีนี้ และได้อันดับที่ 45 ของโลก ก็เป็น Top 50 ของโลกซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจ พวกเราได้ร่วมมือกันในการรวบรวมข้อมูลและสร้างพลังสีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น ผลงานในภาพรวมผมคิดว่าเราได้ร่วมมือในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นิสิต นิสิตเก่าได้อย่างดีเป็น KU Together ที่ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

สำหรับปี 2565 เรายังต้องการพลังที่จะปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย สร้างมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรองรับ New and next Normal ในปี 2565 นี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายสำคัญ ประการแรกก็คือ การเปิดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งกำลังเข้มข้นมากขึ้น ขอให้ทุกท่านติดตามและช่วยกันสนับสนุน และประการที่ 2 คือโครงการ KUniverse หรือ K Universe ซึ่งเป็นการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย โดยนำองค์ความรู้ทุกอย่างมาบูรณาการร่วมกัน นำสินค้าและบริการคุณภาพเป็นตัวนำและโยงมาสู่การเรียนการสอน

เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ซึ่งเป็นปีเสือ ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ขอส่งความสุขในปีเสือ ซึ่งผมเรียกว่าปีเสือสุขนะครับ มีความสุขมากมายที่จะมอบให้ท่าน ขอให้ท่านได้มีความสุขกาย สุขใจ มีพลังกายพลังใจที่จะทำงานร่วมกัน และช่วยกันสร้างพลังให้แก่นิสิต สร้างพลังที่ทำให้มีนวัตกรรมมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปี 2565 และเป็นพลังร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างประเทศไทยต่อไปนะครับ”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated