ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2565..บอกว่าเตรียมความพร้อมเต็มร้อยสร้างความมั่นใจสูงสุด

การจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2565 ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้มาตรการเข้มข้นตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19  โดยผู้เข้าร่วมงาน จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือผลตรวจ ATK / PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสไม่อนุญาตให้เข้าภายในงานนอกจากนี้เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้เปิดเว็บไซต์ virtual kasetfair เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมบรรยากาศของงานเกษตรแฟร์ 2565 เข้าชมร้านค้าและสั่งซื้อสินค้าตามช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่ร้านค้าแจ้งไว้ตลอดระยะเวลาการจัดงานและหลังการจัดงานได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 27 มกราคม 2565 ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ได้นำสื่อมวลชนนั่งรถราง ซึ่งเป็นรถโดยสารให้บริการผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัดงานเกษตรแฟร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชมบรรยากาศการจัดพื้นที่ในโซนต่างๆ และจุดสำคัญด่านแรกของการเข้าชมงาน คือจุดตรวจคัดกรองรับวัคซีนโควิด-19 แล้ว และตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งมีจำนวน 6 จุดเข้างาน  ได้แก่ ประตูพหลโยธิน , ประตูงามวงศ์วาน (1), ประตูสวนวรุณาวัณ (สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ) , แยกโครงการหลวง , แยกสำนักการกีฬา , แยกคณะเกษตร (อาคารวชิรานุสรณ์) 

โดยการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน จะตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนด้วยแอป “หมอพร้อม” จากนั้นแสดงผลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิเกิน37.5 องศาเซลเซียส         ไม่อนุญาตให้เข้าภายในงาน

กรณีที่ไม่ได้นำโทรศัพท์มา ให้ถ่ายสำเนาประวัติการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือ แสดงผลตรวจ ATK / PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แก่เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องลงนามลายมือชื่อกำกับพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ข้อปฏิบัติที่จะต้องขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างเคร่งคัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา 100 % งดรับประทานอาหารขณะเดินชมงาน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เดินชมงานตามระบบเดินทางเดียว (One way) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างๆที่ให้บริการในงาน โดยทิ้งขยะและ คัดแยกขยะอย่างเป็นระบบตามจุดต่างๆที่ให้บริการ จำนวน 20 จุดภายในงาน

สำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด้านสิ่งแวดล้อม โซนร้านค้างานเกษตรแฟร์ ปี 2565 มีดังนี้

1. มาตรการด้านบุคคล

1.1 ผู้ประกอบการต้องรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป

1.2 ผู้ประกอบการต้องตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ทุกวันโดยส่งผลการตรวจให้เจ้าหน้าที่โซน ทุกวัน

1.3 ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัย และรักษาสุขอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จำหน่ายสินค้า

1.4 กรณีมีความเสี่ยง/มีอาการไม่สบาย/พบผู้ติดเชื้อ ให้งดเข้าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โซนพื้นที่โดยด่วน

1.5 ผู้ประกอบการภายในร้านจะต้องรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป โดยต้องมีแสดงเอกสารหน้าร้าน

2. มาตรการด้านกายภาพร้านค้า

2.1 ร้านค้าทุกร้านต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับลูกค้า

2.2 ในการจัดร้านค้าผู้ประกอบการต้องใช้ผ้าใบ แผ่นพลาสติก หรืออุปกรณ์อื่น กั้นพื้นที่รอยต่อระหว่างร้านค้า พร้อมจัดวางสินค้าในบริเวณที่สูงจากพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

2.3 ร้านค้าต้องคัดแยกขยะตามประเภท และขยะติดเชื้อเช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ชุดตรวจ ให้ใส่ถุงแดงและทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และดูแลพื้นที่ให้สะอาดตามสุขอนามัยอยู่เสมอ

2.4 ร้านค้าต้องจัดให้มีการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น โดยแสดงคิวอาร์โคดให้ชัดเจน เพื่อลดการสัมผัสและลดการใช้เงินสด

2.5 กรณีร้านค้าที่มีพื้นที่ใหญ่ ให้กำหนดทางเข้า-ออกให้ชัดเจนและจำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัดและจัดสรรพื้นที่ให้ถ่ายเท

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วมและบริเวณโดยรอบงานทุกวันหลังเลิกงาน รวมถึงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถราง ซึ่งเป็นรถโดยสารให้บริการผู้เข้าร่วมงานทุกรอบที่ให้บริการอีกด้วย

เกษตรก้าวไกลLIVE 1-ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2565 นำสื่อมวลชนชมความพร้อมเต็มร้อย https://fb.watch/aOaC6bgjey/

เกษตรก้าวไกลLIVE 2-สัมภาษณ์เกษตรกรแม่ค้ามะขามหวาน..ดีใจที่ได้มาขายอีกครั้ง https://fb.watch/aOasstfOhv/

(ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 มกราคม 2565)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated