สยามคูโบต้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
สยามคูโบต้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยนายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร อีกทั้งพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม เพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสยามคูโบต้า เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมมังคลอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated