“ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ผบ.ทอ. เดินอุดหนุนข้าวชาวนาและสินค้าเกษตร พร้อมให้กำลังใจ
“ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ผบ.ทอ. เดินอุดหนุนข้าวชาวนาและสินค้าเกษตร พร้อมให้กำลังใจ

ช่วงบ่ายๆจนเกือบค่ำของวันที่ 2 ธ.ค.64 พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรจากจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง ที่นำข้าวสารและสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินชมสินค้า พูดคุยกับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม แต่ละบูธที่นำข้าวมาจำหน่ายอย่างกันเอง และอุดหนุนข้าวอย่างทั่วถึง จนเงินในกระเป๋าที่เตรียมมาไม่พอ ต้องให้ผู้ติดตามจดบัญชีไว้ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ชาวนาเป็นยิ่งนัก

ตามที่ได้รับทราบว่า เกษตรกรประสบปัญหาน้ำท่วมข้าว ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะข้าว ทำให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดปัญหาในการจำหน่ายข้าวสารออกสู่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้กำลังใจชาวนาที่มาออกร้านจำหน่ายข้าว พร้อมทั้งบอกว่ากองทัพอากาศยินดีสนับสนุน ทัพฟ้าพร้อมช่วยชาวนาทุกคน

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมอุดหนุนข้าวและสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่และผู้ผลิตที่สำคัญ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีกำลังใจในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้แก่คนไทยต่อไป

สำหรับโครงการ “ทัพฟ้า ช่วยชาวนา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 ธ.ค.2564 เวลา 10.00 – 20.00 นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมีข้าวและสินค้าเกษตรวางจำหน่าย ในราคาพิเศษ ซึ่งชาวนาทุกคนได้พร้อมใจกันขายข้าวในราคาพิเศษแบบที่ว่าจะขายให้หมดไม่ต้องนำกลับบ้าน

ราคาข้าวที่จำหน่าย เช่น ข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 30 บาท (แต่ละร้านจะอยู่ในราคาเท่ากัน-เท่าที่ได้เดินสำรวจ-ซึ่งถือว่าราคาพถูกกว่าตามตลาดทั่วไปเป็นอย่างมาก) ข้าวเหนียวก่ำ กิโลกรัมละ 50 บาท ข้าวเหนียวขาว กิโลกรัมละ 26 บาท ข้าวเหนียวขาวปลอดสาร กิโลกรัมละ 35 บาท ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ 70 บาท ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ 70 บาท ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ 70 บาท ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ 70 บาท ข้าวกล้องผสม 5 สายพันธุ์อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ 70 บาท ฯลฯ

นอกจากนี้ภายในงานยังมี การจำหน่ายพันธุ์ไม้ด่างและต้นไม้สวยงาม การอบรมฝึกอาชีพฟรี ตลาดนัดของอุปโภคบริโภค และสินค้าราคาประหยัดอีกมากมาย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated