รมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน
รมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง นายสุรชัย รัศมี นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง นายภานิต ภัทรสาริน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม บูรณะศาสนสถานของวัดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป่าบ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนรมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอนรมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอนรมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอนรมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอนรมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน รมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน รมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน รมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated