นายก อบจ. นราธิวาสปลื้ม!! ทุเรียนหมอนทองบางนราฝ่าโควิด ระบายผลผลิตกว่า 16 ล้านบาท ตั้งเป้าปีหน้าอร่อยทั่วเมืองกรุง
นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (คนกลางสุด) ประธานคณะทำงานในการแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ขณะลงพื้นที่ตลาดกลางการเกษตรนราธิวาส...

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยประธานสภา อบจ. สมาชิก อบจ. สภาเกษตรฯ สำนักงานเกษตรจังหวัด สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้ สมาคมการค้าเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมสรุปผลการระบายผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน เพื่อให้ทันกับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยจุดรวบรวมซื้อขายผลผลิตจะอยู่ที่ตลาดกลางการเกษตรนราธิวาส เป็นตลาดกลางที่มุ่งส่งเสริมการกระจายสินค้าภาคการเกษตรในระดับมหภาค ได้มีการเปิดตลาดอย่างต่อเนื่องทุกวัน จนหมดฤดูกาล ซึ่งเกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อได้โดยตรง โดยในครั้งนี้ ทาง อบจ.ได้ประสานกับบริษัทรับซื้อและบริษัทที่มีห้องเย็นทำสัญญาร่วมกัน ในการระบายผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (คนซ้าย) พร้อมคณะเดินทางมาดูตลาดทุเรียนหมอนทองบางนราที่ห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (คนซ้าย) พร้อมคณะเดินทางมาดูตลาดทุเรียนหมอนทองบางนราที่ห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน กล่าวถึงการเปิดตลาดครั้งนี้ว่า การตั้งตลาดกลางการเกษตรนราธิวาส เพื่อเป็นการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19 ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อนำทุเรียนไปขายยังตลาดทุเรียนในต่างจังหวัดได้

แม้ว่าช่วงนี้จะเน้นที่ทุเรียนหมอนทอง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ในโอกาสต่อไปมองว่าตลาดกลางการเกษตรฯ จะสามารถเป็นตลาดกลางในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น ปศุสัตว์และด้านการประมง

ดังนั้น ในการเปิดตลาดในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ “ทุเรียนบางนรา” ซึ่งเป็นทุเรียนหมอนทองคุณภาพดี ปลูกอยู่ในพื้นที่ ที่มีแร่ทองคำ ดุจประหนึ่ง “ทุเรียนทองคำ” จึงมีเนื้อที่ละเอียด เส้นใยน้อย เนื้อหนา เม็ดลีบ หนามเรียวแหลม เรียงสวย ให้เป็นที่จดจำและมีเอกลักษณ์ เป็นจุดเด่นให้กับจังหวัดนราธิวาสนายก อบจ. นราธิวาสปลื้ม!! ทุเรียนหมอนทองบางนรา ระบายผลผลิตให้ชาวสวน 16 ล้านบาท

นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประธานคณะทำงานในการแก้ปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร กล่าวถึง แนวทางในการรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรครั้งนี้ว่า เนื่องจากว่าเรามีตัวแทนรับซื้อซึ่งเป็นผู้ส่งออกโดยตรง การรับซื้อทุเรียนหมอนทองเกรด A B C และเกรดอื่นๆ เพื่อนำส่งห้องเย็น จึงเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 2 บริษัท นั่นก็คือ YOGO SUN SHINE และ Queen Frozen Fruit โดยดำเนินการผ่านตัวแทน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสกีผลไม้

ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา การรับซื้อเพื่อระบายทุเรียนหมอนทอง สามารถรับซื้อโดยการคัดเกรด A B C และเกรดอื่นๆ ตามความต้องการของตลาด ได้ทั้งหมด 761,919.5 ตัน ราคารวมทั้งสิ้นกว่า 16,000,000 บาทนายก อบจ. นราธิวาสปลื้ม!! ทุเรียนหมอนทองบางนรา ระบายผลผลิตให้ชาวสวน 16 ล้านบาท

นายมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง รองนายกสมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้ กล่าวถึง ความต้องการของ “ทุเรียนหมอนทองบางนรา” ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศว่า ทุเรียนหมอนทองบางนรา ถือเป็นทุเรียนที่กำลังได้รับความนิยม เพราะเนื้อทุเรียนละเอียด มีเส้นใหญ่น้อย ผิวบาง หนามเรียวแหลม เรียงสวย เนื้อหนาเม็ดลีบ กลิ่นอ่อนคล้ายกระดังงา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากและทุเรียนของบางนรา มีคุณสมบัติที่ดีปลูกอยู่ในพื้นที่อากาศดี และมีจุดเด่นที่ได้รับสารแร่ทองคำ เพราะพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอสุคิรินมีแม่น้ำสายบุรี ที่เป็นต้นน้ำสายหลักหล่อเลี้ยงเกษตรกร ทำให้ในปีนี้ความต้องการของตลาดมีเพิ่มมากขึ้น

โดยได้รับการประสานงานจาก Queen Frozen Fruit ซึ่งเป็น บริษัทที่ส่งออกทุเรียนไปยังต่างประเทศและมีห้องเย็นใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย เชิญให้เข้าร่วมเซ็นสัญญาความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง อบจ.จังหวัดนราธิวาส และเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป ในการนำทุเรียนหมอนทองบางนรา เข้าไปจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าได้ในปีต่อไปนายก อบจ. นราธิวาสปลื้ม!! ทุเรียนหมอนทองบางนรา ระบายผลผลิตให้ชาวสวน 16 ล้านบาท

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน กล่าวสรุปว่า ต้องขอบคุณคณะทำงานโครงการตลาดกลางการเกษตรจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ อบจ.ทุกฝ่าย ภาคีเครือข่ายในจังหวัดนราธิวาส ที่ร่วมกันขับเคลื่อน ให้การดำเนินงานในครั้งนี้จนสำเร็จและสามารถระบายผลผลิตภายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ทันท่วงที เป็นการดำเนินการร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อต้องการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ในการกระจายผลผลิตของชาวบ้านออกสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ทาง อบจ. จะยังคงดำเนินกิจกรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ทุเรียนหมอนทองบางนราได้รับการต้อนรับจากลูกค้าในเมืองกรุงเป็นที่น่าพอใจ
ทุเรียนหมอนทองบางนราได้รับการต้อนรับจากลูกค้าในเมืองกรุงเป็นที่น่าพอใจ

อนึ่ง ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามที่จะนำทุเรียนหมอนทองบางนรา หรือชื่อทางการตลาดว่า “ทุเรียนทองคำ” ไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ปรากฎว่าเป็นจริงแล้ว หลังจากใช้ความพยายามอยู่ 15 วัน ก็เป็นผลสำเร็จ ถือเป็นการประเดิมเปิดตลาด โดยวันนี้(5 กันยายน 2564) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกอบจ.นราธิวาส และนายสาราฮุดิน อาบู ประธานสภาอบจ. พร้อมคณะ เดินทางด่วนขึ้นมาจากนราธิวาส มาดูตลาดทุเรียนที่กรุงเทพฯ เมื่อทราบว่าได้มีการจำหน่ายทุเรียนหมอนทองบางนรา ที่ห้างสยามพารากอน ต่อจากนั้นเดินทางไปที่ตลาด อตก. และปิดท้ายที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ซึ่งผลตอบรับจากลูกค้าเป็นที่น่าพอใจ และกล่าวว่าทุเรียนบางนรามีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร จึงอยากเชิญชวนคนไทยมาช่วยกันอุดหนุน

(ชมคลิปการเดินทางมาดูตลาดทุเรียนหมอนทองบางนราของนายกอบจ. และประธานสภาอบจ.นราธิวาส ที่ห้างเดอะมอลล์ ได้ที่ https://fb.watch/7QqD6ld6xW/)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated