โครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด 40 จุดทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล
โครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด 40 จุดทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร-กระทรวง พม.-สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย-เกษตรก้าวไกล-เกษตรทำกิน-มติชน ผนึกกำลังซีพี-ซีพีเอฟ’ ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม” มอบข้าวกล่อง-หน้ากากอนามัย ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยโควิด-19 เผยจุดแจกที่เคหะดินแดง 2 คึกคัก รัฐมนตรี พม.นำทีมมารับมอบด้วยตนเองโครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเปิดตัวแจกข้าวกล่อง 2 ล้านกล่อง ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม” ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564ที่ผ่านมา แต่วันนี้(16 สิงหาคม 2564) ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกับ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานชุมชนดินแดง มาร่วมรับมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทาน และหน้ากากอนามัย จากซีพี-ซีพีเอฟ พร้อมพันธมิตรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร-สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย-เกษตรก้าวไกล-เกษตรทำกิน-มติชน สำหรับจุดส่งมอบข้าวกล่อง “เคหะชุมชนดินแดง 2” เป็นหนึ่งใน 40 จุดทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อนำข้าวกล่องส่งต่อให้กับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 2 เป็นการแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

โครงการ “ครัวปันอิ่ม” เป็นการผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับพันธมิตรกว่า 100 องค์กร ส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทาน จำนวน 2 ล้านกล่อง ซึ่งประกอบด้วย 1 ล้านกล่องแรกมาจากร้านอาหารรายย่อยในกทม. และปริมณฑล และอีก 1 ล้านกล่องมาจากเครือ ซี.พี เป็นอาหารที่ปรุงใหม่ สุก สะอาด ถูกสุขอนามัย มีเมนูอาหารที่หลากหลายในแต่ละวัน โดยให้เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิ และหน่วยงานพันธมิตร มารับข้าวกล่องไปกระจายสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกครั้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องในชุมชนต่างๆ ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารรายย่อย ให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ ลดการแออัด และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยที่ประชาชนไม่ต้องมาต่อคิวรับข้าวกล่องด้วยตัวเองโครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการดำรงชีพของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านอาหารรายย่อย โดยเฉพาะในเขตชุมชนดินแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่นกว่า 48,000 คน ตอนนี้เราต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะผู้ป่วยจำนวนมากพักรักษาตัวที่บ้าน ไม่สามารถออกนอกได้ จำเป็นต้องมีอาหารทานอย่างเพียงพอ เพื่อไม่เกิดการแพร่เชื้อ ทางกระทรวงฯ รู้สึกยินดี และขอบคุณพันธมิตรทุกๆ หน่วยงาน ที่มาร่วมส่งมอบอาหาร และอุปกรณ์จำเป็นอย่างหน้ากากอนามัย ส่งตรงถึงคนในชุมชน ตลอดจนผู้ป่วย ความร่วมมือของคนไทยทุกภาคส่วน จะช่วยให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไป ขอให้รักษาความมีน้ำใจของคนไทยไว้ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเราจะรอดจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วย”โครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด

นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า และเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการฯ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหาร เพราะเป็นปัจจุบันพื้นฐานในการมีชีวิตของทุกๆ คน มูลนิธิสืบฯ รู้สึกยินดี และขอร่วมเป็นสะพานบุญครั้งนี้ ทำหน้าที่อาสาเชื่อมต่อหน่วยงานระหว่างกัน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติฯ และวัดพุทธปัญญา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดส่งมอบข้าวกล่องจาก 40 จุดภายใต้โครงการฯ เพื่อแบ่งปันความดี แบ่งปันความอิ่ม ส่งไปถึงมือของพี่น้องประชาชนทุกคน”โครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด

นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เกษตรก้าวไกล เกษตรทำกิน มติชน และพันธมิตรทุกท่าน งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากพลังของเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งจุดส่งมอบข้าวกล่อง การประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่กระจายข้าวกล่องไปยังชุมชน กลุ่มจิตอาสา และสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการฯ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การส่งมอบข้าวกล่อง-หน้ากากอนามัย ไปสู่มือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้กักตัวที่บ้าน ให้พวกเขาได้มีอาหารที่ถูกสุขอนามัยรับประทาน และเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังมีอีกหนึ่งโครงการ “ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ 100 วัน” ผลิตยาสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร จำนวน 30 ล้านแคปซูล เพื่อแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนอีกด้วย และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน”โครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด

อนึ่ง รายชื่อจุดแจกอาหาร 40 จุด ที่ตัวแทนชุมชนจะมารับมอบและนำไปแจกจ่ายคนในชุมชนโดยที่ไม่ต้องมาต่อคิวรับข้าวกล่องด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 1. มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย 2. คลองเตยดีจัง 3. ชุมชนหลังวัดดวงแข หัวลำโพง 4. ชุมชนหลังวัดสายไหม ลำลูกกา ปทุมธานี 5. ชุมชนหลังวัดไผ่เหลือง นนทบุรี 6. ชุมชนแดงบุหงา แถวเพชรบุรี 7. ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 8. ชุมชนบ้านครัวเหนือ 9. ชุมชนคลองส้มป่อย ทางขึ้นทางด่วนยมราช 10. ชุมชนพื้นที่เขตบางซี่อ 11. ชุมชนดอนเมือง 12. ชุมชนสวนอ้อย สามเสน 13. ชุมชนลาดพร้าว (วัดลาดพร้าว) 14. ชุมชนวัดสิงห์ เขตจอมทอง 15. ชุมชนวัดเพลง ราชพฤกษ์ 16. 7-11 วิภาวดี 64 (ปากซอย) 17. 7-11 สุโขทัย4 18. 7-11 รามอินทรา 93 19. สำนักงานเขตสวนหลวง 20. ผู้จัดการ ถ.พระอาทิตย์ 21. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคฯ 22. 1 7-11  อาจณรงค์ไนท์บาซาร์ 22. 2 วัดสุทธิวราราม (Quota CPALL 600) 23. วัดเทวสุนทร/ศูนย์อาสาเราต้องรอด Up For Thai 24. พระราม 4* 25. รังสิต 26. ศรีนครินทร์* 27. หลักสี่* 28. ปทุมธานี* 29. พระราม 2 30. หนองจอก 31. บางปู* 32. พระราม1* 33. บางกะปิ* 34. ศูนย์พักคอย รร.สุวรรณารามวิทยาคม บางกอกน้อย 35. รพ.สนามแสงแห่งใจ เขตบางนา (drop1) อาคารสำนักงานเนชั่น เขตบางนา (drop2) 36. สำนักงานเขตมีนบุรี (drop1) สำนักงานสื่อ Top News วัชรพล (drop2) 37. สำนักงานเขตประเวศ 38. ชุมชนวัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี 39. ชุมชนเคหะแฟลตดินแดง (ลานกีฬาระหว่างแฟลต51-53) 40. สำนักงานเขต หนองจอกโครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกข้าว 2 ล้านกล่อง สู้ภัยโควิด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated