สสก.1จ.ชัยนาท โชว์ผลงานพัฒนา ศพก.เครือข่ายต้นแบบที่สิงห์บุรี เพิ่มประสิทธิภาพปลูกพืชแบบง่าย ด้วยสิ่งประดิษฐ์ต้นทุนต่ำ
สสก.1จ.ชัยนาท โชว์ผลงานพัฒนา ศพก.เครือข่ายต้นแบบที่สิงห์บุรี เพิ่มประสิทธิภาพปลูกพืชแบบง่าย ด้วยสิ่งประดิษฐ์ต้นทุนต่ำ

สสก.1จ.ชัยนาท โชว์ผลงานเด่นเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดันเกษตรกรนักประดิษฐ์ ณรงค์ วิมา เป็นศพก.เครือข่ายต้นแบบใช้เทคโนโลยีผสานภูมิปัญญาชาวบ้านเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชแบบง่ายด้วยสิ่งประดิษฐ์ต้นทุนต่ำ แถมเปิดกว้างให้เข้าเรียนรู้ได้เต็มที่

นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนา
นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท

นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือศพก. เป็นอีกหนึ่งนโยบายการขับเคลื่อนที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ในฐานะที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม ศพก .รวมถึง ศพก.เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีศูนย์ศพก.หลักอยู่ในทุกอำเภอ จำนวน 78 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นต้นอีกจำนวน 1,061 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ นี้ สามารถเชื่อมโยงและให้บริการความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาการทำกิจกรรมทางการเกษตรที่ตนเองสนใจและนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ได้หลากหลายตามศักยภาพพื้นที่ โดยไม่ต้องไปศึกษาในพื้นที่ห่างไกลถิ่นที่อยู่ของตน

p2

“ศพก.รวมถึงศพก.เครือข่าย ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่และจากการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ สสก.1 จ.ชัยนาท ได้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และได้มีการขยายผลไปสู่เกษตรกร เช่น ที่จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี  ที่สามารถพัฒนาทำให้ ศพก.เครือข่ายต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานภูมิปัญญาชาวบ้านของนายณรงค์ วิมา” นายวีระชัยกล่าว

นายณรงค์ วิมา เกษตรกรเจ้าของศพก.เครือข่ายต้นแบบ
นายณรงค์ วิมา เกษตรกรเจ้าของศพก.เครือข่ายต้นแบบ

นางสาวรุจิพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นายณรงค์ วิมา เป็นเกษตรกรที่มีความพยายาม ความอุตสาหะ ความคิดสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน มาดัดแปลง และประยุกต์ใช้ในด้านการทำวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตรอีกทั้งไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยการทำสวนพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน สามารถสร้างรายได้วันละหลายร้อยบาท และมีรายได้เกือบตลอดปี สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี จึงได้คัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย หรือศพก.เครือข่ายต้นแบบ เป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

p3

p4

ด้าน นายณรงค์ วิมา เกษตรกรเจ้าของศพก.เครือข่ายต้นแบบ อยู่บ้านเลขที่ 32/1หมู่ 4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี กล่าวว่า ในการคิดในการสร้างประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในด้านการเกษตร จะเน้นในสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชแบบง่ายๆ เป็นเทคโนโลยีที่ไม่สลับซับซ้อน มีต้นทุนต่ำ และเกษตรกรทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น ชุดระบบการให้ปุ๋ยไปกับน้ำ ด้วยการใช้ขวดเครื่องดื่มพลาสติกขนาดใหญ่กับท่อพีวีซี และหัวมินิสปริงเกอร์ โดยชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆได้ สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีกรรไกรตอนกิ่งเงินแสน ที่ประยุกต์จากคีมตัดลวด ดัดแปลงมาเป็นกรรไกรตอนกิ่งไม้ ที่ใช้ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถตอนกิ่งไม้ได้เงินเรือนแสน

p9

“สำหรับเครื่องห่อผลไม้อย่างง่าย ผลิตจากท่อพีวีซี สามารถทำเองได้โดยง่าย อีกทั้งสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องปีนป่ายไปห่อผลไม้ที่ต้นสูง ใช้สะดวกสบาย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายส่วนขวดดักปลาที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านกับวิธีหาปลาแบบง่ายๆ โดยใช้ขวดน้ำพลาสติกที่หาได้ทั่วไปนำมาเจาะรูและดัดแปลง ใช้เหยื่อล่อ ก็จะได้ปลาขนาดเล็กมาบริโภคในครอบครัวและเหลือจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน”

“ในฐานะ ศพก.เครือข่าย  ยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจ และพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : ณรงค์ ท่างาม วิมา หรือ Instragram : Narong Ta-ngam Wima และ Youtube Chanel: Narong Wima” นายณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

p8

p5

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated