4 วัน “ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19” ฉีดวัคซีนแล้ว 16,707 คน รายวันเฉลี่ยฉีดได้ 5,000 คน
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวงอว.โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดบริการฉีดวัคซีนมาแล้ว 4 วันคือวันที่ 7 ,9 ,11, 12 มิ.ย. 64 มีผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 16,707 คน รายวันเฉลี่ยฉีดวัคซีนได้ 5,000 คน โดยรายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ ช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5, 666 คน

4 วัน “ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19” ฉีดวัคซีนแล้ว 16,707 คน รายวันเฉลี่ยฉีดได้ 5,000 คน
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

“ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มีเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานและชุมชนโดยรอบ ในระยะถัดไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ด้วย โดยคาดว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 จะสามารถฉีดวัคซีนรวม 2.4 แสนโดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทยตามวาระแห่งชาติโดยเร็ว ทั้งนี้ การให้บริการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมี ระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามที่พัฒนาโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย Application CRA CARE นำมาใช้นำร่องที่ศูนย์แห่งนี้ เป็นรูปแบบใหม่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันพัฒนากับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) โดยใช้ Tablet และ Card Reader ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลและให้คนรับวัคซีนนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จโดยไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์จะเป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้ที่มารับวัคซีนเอง ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคล และแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้มาก สร้างความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้มาฉีดวัคซีน โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาที่จฺุดฉีดวัคซีนนี้ 35-40 นาที ต่อคน” ดร.จงรัก กล่าว

4 วัน “ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19” ฉีดวัคซีนแล้ว 16,707 คน รายวันเฉลี่ยฉีดได้ 5,000 คน4 วัน “ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19” ฉีดวัคซีนแล้ว 16,707 คน รายวันเฉลี่ยฉีดได้ 5,000 คน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated