นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ เช่น การวางแผน และการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ประเภทรถขุด เครื่องจักรกลก่อสร้างงานดิน เครื่องจักรกลเรือขุด เรือกำจัดวัชพืช ยาพาหนะและขนส่ง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆในภารกิจการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานขุดลอกคลองตามแหล่งน้ำธรรมชาติ งานกำจัดวัชพืช งานก่อสร้างงานดิน งานซ่อมแซม ปรับปรุงโครงการชลประทาน งานขุดขยายคลองและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง บรรยายสรุปภารกิจ
นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง บรรยายสรุปภารกิจ

“สำหรับในช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2564 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัย ตามนโยบายของกรมชลประทาน โดย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง จึงจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยฤดูฝน ปี 2564 ขึ้น”

นายบรรพต กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง กำหนดดำเนินการนั้น จะเน้นให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบในพื้นที่ของ 3 สำนักงานชลประทาน ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 11 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 13 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม และสำนักงานชลประทานที่ 14 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำท่าจีนที่กีดขวางทางน้ำ หน้าวัดเทียนดัด อ.สามพราน จ.นครปฐม
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำท่าจีนที่กีดขวางทางน้ำ หน้าวัดเทียนดัด อ.สามพราน จ.นครปฐม

“โดยขณะนี้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเพื่อรองรับเหตุอุทกภัยเป็นที่เรียบร้อย โดยมีจำนวนเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึง 938 รายการ เช่น เครื่องสูบน้ำ 294 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 153 เครื่อง รถขุด 114 คัน รถแทรกเตอร์ 52 คัน สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ยาว 44 เมตร 4 สะพาน เป็นต้น โดยเมื่อได้รับแจ้งเหตุให้เข้าช่วยเหลือ สามารถเข้าพื้นที่ทำการช่วยเหลือได้ทันที โดยอยู่ภายใต้แนวทาง เจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงจุดเกิดอุทกภัยภายใน 3 ชั่วโมง และ เครื่องจักรเข้าถึงจุดเกิดเหตุอุทกภัย ภายใน 24 ชั่วโมง” นายพบรรพต กล่าวทิ้งท้าย

28890_0

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated