ธ.ก.ส. แต่งตั้ง “ธนารัตน์” ดำรงตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่
ธ.ก.ส. แต่งตั้ง “ธนารัตน์” ดำรงตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ธ.ก.ส. แต่งตั้ง “ธนารัตน์” ดำรงตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

นายธนารัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2506 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2531 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาจันทบุรี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และรองผู้จัดการด้านกลยุทธ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated