เรื่องโดย : ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล

น่าน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ “เกษตรก้าวไกล” ตั้งใจไป ภายใต้โครงการลุยเกษตรสุดเขตไทย ระยะที่ 1 โดยการสนับสนุนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพราะนอกจากความงดงามของธรรมชาติอันเป็นจุดเด่น น่านยังเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการตาม New Gen Hug บ้านเกิดที่ทางธ.ก.ส.จัดทำขึ้น และได้มีเกษตรกรที่เป็น New Gen ของวงการเกษตรเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดดี ๆ ที่น่าสนใจเจาะใจ New Gen ฮักบ้านเกิดเมืองน่าน วางแผนธุรกิจเห็ดครบวงจร

คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน ภูมิใจนำเยี่ยมชม "เห็ดน่านมั่นคง"
คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน ภูมิใจนำทีมงานเกษตรก้าวไกล เยี่ยมชม “เห็ดน่านมั่นคง” และถ่ายทำเรื่องราวนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

คุณวรากร หรือ “ก่อ” เกศทับทิม ผู้จัดการหจก.น่านมั่นคง ตั้งอยู่ที่ 115 หมู่ที่ 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน คือ หนึ่งใน New Gen ที่ทาง คุณสุชาติ เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดน่าน แนะนำด้วยความภาคภูมิใจ และได้มอบหมายให้ คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน และคณะ นำพาไปเยี่ยมเยือน

ภายใต้โรงเรือนผลิตเห็ด ออรินจิ ยานางิ ชิตาเกะ และอีกหลายชนิด ที่นี่ไม่ได้เพาะเห็ดขายแบบเดิมๆ แต่ยังได้ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเข้ามาเสริมสร้างสมรรถภาพในการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การควบคุมผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น

คุณวรากร มีความหวังว่าจะสร้างเครือข่ายคนเพาะเห็ดให้เกิดขึ้นในชุมชน
คุณวรากร มีความหวังว่าจะสร้างเครือข่ายคนเพาะเห็ดให้เกิดขึ้นในชุมชน
เครือข่ายเกษตรกรอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ

“นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจการเพาะเห็ดด้วยการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยแล้ว อีกสิ่งที่ผมกำลังดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ธ.ก.ส. คือ การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเห็ดของจังหวัดน่านขึ้น ด้วยการจัดหาตลาดรองรับ และส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.ที่สนใจเข้าร่วมเพื่อผลิตเห็ดคุณภาพ รวมถึงการนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งตลาดที่ได้ติดต่อไว้”

นั่นคือ สิ่งที่มาจากใจของวรากรถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ ในฐานะเกษตรกรุ่นใหม่ที่วันนี้มองว่า การประกอบอาชีพการเกษตรนั่น จะต้องเปลี่ยน ต้องใช้หลักการตลาดนำการผลิต ต้องเลิกจากการเป็นผู้ผลิตอย่างเดียว ต้องกลายมาเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายเองด้วย  เจาะใจ New Gen ฮักบ้านเกิดเมืองน่าน วางแผนธุรกิจเห็ดครบวงจร

“เดิมนั้นผมทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่หน่วยงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานี แต่ด้วยความเป็นลูกหลายเกษตรกร จึงทำให้เรามีความสนใจเกี่ยวกับอาชีพเกษตรด้วย จึงใช้เวลาว่างจากการทำงานศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร และ เห็ดเป็นหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ผมมีความสนใจ และได้ไปเรียนรู้จากฟาร์มเพาะเห็ดที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อตัดสินใจกลับบ้านเพื่อสร้างธุรกิจของตนเอง ผมจึงมองที่เห็ดเป็นหลัก”

“ฟาร์มของเราเริ่มจากการแปรรูปเห็ดโคนน่าน เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เคยได้รับรางวัลแปรรูประดับเหรียญเงิน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาแพร่ เมื่อปี 2560 โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตเห็ดในโรงเรือน โดยเฉพาะเห็ดเมืองหนาว และสร้างโรงอบเห็ดสุญญากาศ พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเห็ดโคนน่าน”

พร้อมที่จะเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ที่เพาะเห็ดขายอยู่แล้วให้มาร่วมมือกัน
พร้อมที่จะเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ที่เพาะเห็ดขายอยู่แล้วให้มาร่วมมือกัน

“สิ่งสำคัญเราหวังว่าจะเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ที่เพาะเห็ดขายอยู่แล้วให้มาร่วมมือกัน เพราะเราทำคนเดียวไม่ได้ และเราจะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเห็ดให้เกิดขึ้นทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน รวมทั้งส่งขายห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เช่น สสว. สวทช. ธ.ก.ส. เป็นต้น” คุณวรากร กล่าวอย่างมุ่งมั่นเจาะใจ New Gen ฮักบ้านเกิดเมืองน่าน วางแผนธุรกิจเห็ดครบวงจร

“แม้เห็ดจะมีข้อดีต่างๆ มากมาย แต่ยังมีสิ่งที่เป็นปัญหา และเกษตรกรต้องประสบกันมาก คือ ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง จากสิ่งที่เกิดขึ้น ผมจึงพยายามศึกษาหาข้อมูล จนพบว่าปัญหาการที่เห็ดให้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูงนั่นสามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย ใช้ระบบการตลาดเข้ามาแก้ไข โดยเฉพาะการตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง”

คุณวรากร บอกว่าอีกว่า ขณะนี้รูปแบบด้านการตลาดนั้นได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อทำการผลิตเห็ดคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด

“อย่างเช่น เห็ดโคนดำ ที่มีทีเดียวที่จังหวัดน่าน ตอนนี้บริษัทในเครือของสหพัฒน์ ได้ให้ความสนใจและต้องการรับซื้อเห็ดโคนดำไปทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งจำหน่ายตลาดต่างประเทส” คุณวรากรยกตัวอย่าง

“สร้างความมั่นคงในอาชีพการเพาะเห็ด” จึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญต่อก้าวการพัฒนาที่วรากรวางไว้ และต้องทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ทั้งกับตัวเขาเอง และเพื่อนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดที่บ้านเกิดเมืองน่าน

คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน บอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
คุณชวลิต คำเฝ้า (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน บอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนเต็มที่

คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน กล่าวว่า จากแนวคิดของวรากร ซึ่งเป็นเกาตรกรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความมั่นคงในอาชีพการเพาะเห็ดนั้น ถือเป็นแนวคิดที่ดีมาก ซึ่งทาง ธ.ก.ส. มีนโยบายที่ดูแลลูกค้าที่เป็น สมาร์ฟาร์เมอร์ และเอสเอ็มอี.ด้านการเกษตรอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในลักษณะของเครือข่าย

“ตรงนี้ถือเป็นการช่วยเหลือชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับนโยบายในการทำงาน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างยั่งยืน” คุณชวลิต กล่าว

โดยหนึ่งในการสนับสนุนที่ทางธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนและดำเนินการคือ การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ที่มีระยะเวงลาดำเนินการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

นำชมตัวอาคารที่จะใช้ทำการเพาะเห็ด ซึ่งจะเปิดใชต้นปี 2564
นำชมตัวอาคารที่จะใช้ทำการเพาะเห็ด ซึ่งจะเปิดใชต้นปี 2564

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ของธ.ก.ส. มีจุดประสงค์เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR

โดยคุณสมบัติของผู้ต้องการเข้าร่วม ต้องเป็นเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน และผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพอิสระ

ในส่วนของหลักประกันที่ต้องมีและต้องใช้ประกอบการพิจารณานั้น ได้ทั้งการใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย หรือ ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท หรือใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท หรือใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อได้เจาะใจ New Gen ฮักบ้านเกิดเมืองน่าน วางแผนธุรกิจเห็ดครบวงจร

“สิ่งที่ธ.ก.ส.ทำในวันนี้ สำหรับผมแล้วมองว่า เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง อย่างผมนั้นตอนแรกที่กลับมาเรามีแต่ความคิด แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จึงได้ไปขอคำปรึกษากับทางธ.ก.ส. และได้รับคำแนะนำด้านต่าง ๆเป็นอย่างดี และที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ การพัฒนาตัวเกษตรกรด้วยการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ในหลายสถานที่หลายโครงการที่ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการ จนทำให้เรามีแนวคิดใหม่ๆ มีมุมมองใหม่ๆกับการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตที่จะก้าวต่อไป” คุณวรากร ให้มุมมองเพิ่มเติมต่อการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจากธ.ก.ส.

จากผลการสนับสนุนของธ.ก.ส.จากความมุ่งมั่นของเกษตรกรอย่างวรากร จึงทำให้วรากรมีโอกาสเข้าร่วมเพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนาในโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลมาการันตี เช่น ได้รับรางวัลเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ จากสสว. และเข้าประกวดนิวเจนฮักบ้านเกิด ของธ.ก.ส.ติดอันดับ 1 ใน 140 คน จากผู้สมัครกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ

นี่คือทั้งหมดจากคำถามว่า ทำเพื่อใคร..ที่มีคำตอบให้แล้วจากทั้งตัวเกษตรกรอย่าง คุณวรากร และหน่วยงานสนับสนุนอย่าง ธ.ก.ส.

สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะทำฟาร์มเห็ดปรึกษานิวเจนรุ่นใหม่ โทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์ 08 9­­746 6447 “วรากร เกศทับทิม” แห่ง หจก.น่านมั่นคง ยินดีให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่…

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated