ในการเดินทางไปงาน Kick Off รณรงค์ส่งเสริมวินัยการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เมื่อต้นปี 2563 ก่อนเกิดโควิด 19 โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม และเครือข่ายเกษตรกรชาวนาได้จัดขึ้นนั้น “เกษตรก้าวไกล” ได้พบกับ นายณรงค์ กลิ่นถือศีล เกษตรกรชาวนาและเกษตรผสมผสาน ปัจจุบันเป็นประธาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่วันนี้มาพร้อมกับเพื่อนเกษตรกรร่วม 300 คน พวกเขามากล่าวคำปฏิญาณหยุดเผา หลังจากพิธีการต่างๆ จบลง เราได้ขอเวลาชาวนาหนุ่มคนนี้ออกไปคุยที่กลางทุ่งนาของเขา..หัวข้อวันนั้นคือชาวนาเป็นหนี้เยอะ ทำอย่างไรจึงจะปลดหนี้ได้…ทำนาอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ อะไรประมาณนี้

อันที่จริง คลิปนี้เราตั้งใจจะเผยแพร่ตั้งแต่จบงานใหม่ๆ แต่เกิดขัดข้องทางเทคนิค แต่ก็ไม่พ้นความพยายามของเรา เนื่องจากนึกได้ว่าสิ่งที่ “ศิลปินชาวนา” (ฉายาที่เราตั้งขึ้น) คนนี้ได้พูดไว้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนชาวนาได้พอสมควร และนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เราตั้งความหวังว่าในปี 2564 เราจะต้องออกเดินทางไปพบชาวนาที่เป็นต้นแบบยืนหยัดอยู่ได้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated