พริกไทยปะเหลียนจะได้ GI มทร.ศรีวิชัยหนุนสุดๆ..เกษตรกรหวังมูลค่าเพิ่มกิโลละ 1,000 บาท
เกษตรกรจังหวัดตรัง มุ่งหวังว่าเมื่อพริกไทยปะเหลียนที่ได้รับการวิจัยพัฒนาต่อยอดจากมทร.ศรีวิชัยและบวกกับจะได้ GI จะส่งผลให้ราคาคาพริกไทยพุ่งสูงขึ้น...

“เกษตรก้าวไกล” ได้พบกับ ร.ต.อ.วิศิลป์ ทองฤทธิ์ หรือ “ลุงวิศิลป์” อายุ 63 ปี เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยสายพันธุ์ปะเหลียน ในโอกาสที่ได้นำผลิตภัณฑ์พริกไทยมาโชว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง ซึ่งในวันดังกล่าว ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นที่และภูมิวัฒนธรรม”

ปลูกแบบค้าง ทำจากเสาปูน
ปลูกแบบค้าง ทำจากเสาปูน
ปลูกให้เลื้อยขึ้นบนต้นไม้
ปลูกให้เลื้อยขึ้นบนต้นไม้

ในอดีตนั้น ลุงวิศิลป์ เคยเป็นครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สันติราษฎร์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเกษตรตามแนวพระราชดำริทั่วประเทศ ทำให้รู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปลูกพืชแต่ละชนิดเป็นอย่างดี และเมื่อเกษียณอายุราชการในปี 2558 ได้หันมาเพาะต้นกล้าพริกไทยดำ พันธุ์ปะเหลียน ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองชื่อดัง ที่มีประวัติว่าเรือสำเภาเคยมารับซื้อและส่งไปขายที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย แต่ต่อมาพื้นที่ปลูกพริกไทยค่อยๆหดหายไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นแทน ทั้งที่พริกไทยปะเหลียนตามประวัติที่ค้นคว้ามีสรรพคุณทางยามากมาย

ชาพริกไทยปะเหลียนขายดีมาก(ดูในคลิปประกอบได้)
ชาพริกไทยปะเหลียนขายดีมาก (ดูในคลิปประกอบได้)

“ถ้าเป็นผู้ชายเขากินเพื่อบำรุงความเป็นชายชาตรี แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะกินเพื่อขับเลือดลม” ลุงวิศิลป์ กล่าว และบอกอีกว่า หากงานวิจัยที่ มทร.ศรีวิจัยกำลังทำอยู่เผยแพร่ออกมา บวกกับงานแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่างๆ เช่น ทำเป็นชาพริกสมุนไพรพริกไทยปะเหลียน ซึ่งขายดีมาก สิ่งสำคัญคือการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ซึ่งผู้ว่าฯตรังบอกว่าภายในเดือนตุลาคมน่าจะสำเร็จได้ จะทำให้พริกไทยปะเหลียนที่เคยขายกิโลกรัมละ 500 บาท เป็นกิโลกรัมละ 1,000 บาทเลยทีเดียวพริกไทยปะเหลียนจะได้ GI..เกษตรกรหวังมูลค่าเพิ่ม

งานปลูกพริกไทยปะเหลียนคึกคัก
งานปลูกพริกไทยปะเหลียนคึกคัก

สำหรับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนนั้นเดิมเป็นพืชป่า เติบโตได้ดีบริเวณที่ลาดชัน เช่น หน้าผาตามภูเขา มีอายุยืนยาวมาก ปัจจุบันมีเกษตรกรนำมาประยุกต์วิธีการเพาะปลูกด้วยการใช้แท่งปูนให้เกาะหรือปลูกกับต้นยางพารา ต้นลองกอง ต้นมังคุด และต้นทุเรียน จะใช้เวลาปลูกประมาณ 1 ปี ก็เริ่มให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งเหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อย แถมยังขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะร้านขายเครื่องแกง และร้านอาหารต่างๆ ยิ่งหากได้นำพริกไทยไปตากแห้ง ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย..เกษตรกรรายใดสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หรือโทร.08-4847-3132พริกไทยปะเหลียนจะได้ GI..เกษตรกรหวังมูลค่าเพิ่ม

เพื่อนเกษตรกรมาศึกษาดูงาน
เพื่อนเกษตรกรมาศึกษาดูงาน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated