“ป้าปราณี” อดีตประธานกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น ภาคภูมิใจที่มีวันนี้...
“ป้าปราณี” อดีตประธานกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น ภาคภูมิใจที่มีวันนี้...

นางปราณี จันทวร หรือ “ป้าปราณี” วัย 73 ปี อดีตประธานกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ย้อนอดีตถึงวันเริ่มต้น ว่ากลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น ก่อตั้งเมื่อปี 2532 ด้วยจำนวนสมาชิกเริ่มต้น 14 คน ต่อมาในปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก แรงงานในภาคอุตสาหกรรมถูกเลิกจ้าง และคนในหมู่บ้านเฉพาะคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวที่ไปทำงานในเมืองใหญ่จึงพากันกลับบ้าน ป้าปรานีจึงชักชวนให้ทุกคนเข้ามารวมกลุ่มเป็นกลุ่มจักสานผักชวา มีสมาชิกเพิ่มเป็น 93 คน อีกทั้งยังได้มีการขยายเป็นเครือข่ายอีก 5 กลุ่ม ทั้งในอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง เช่น นครปฐม สุพรรณบุรี และชัยนาท รวมสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดแล้วจะมีมากกว่า 700 คน

“ใครจะมาบอกว่าผักปอดหรือผักตบชวานั้นไม่มีค่า ไม่จริง เพราะสามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมาย ไม่ว่าจะทำจักสาน ทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตเป็นกระดาษสา เครื่องใช้ต่าง ๆ ก็ได้ ผักตบชวาสามารถนำมาทำได้ทุกอย่าง” ป้าปราณี กล่าว

ธ.ก.ส.ชื่นชมความสำเร็จ...(จากซ้ายไปขวา) คุณอัญคณางค์ เรืองจันทร์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.อ่างทอง นายกรสมรรถ เลาพิกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอ่างทอง นางปราณี จันทวร และนางพรพรหม เหล่ากิจไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
ธ.ก.ส.ชื่นชมความสำเร็จ…(จากซ้ายไปขวา) คุณอัญคณางค์ เรืองจันทร์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาอ่างทอง นายกรสมรรถ เลาพิกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอ่างทอง นางปราณี จันทวร และนางพรพรหม เหล่ากิจไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

ด้วยฝีมือและแนวคิดในการต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาอ่างทอง ทำให้ในปัจจุบันกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผักตบชวา เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ กล่องใส่สิ่งของ บรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ผลผลิตต่างๆ มากกว่า 100 แบบ และที่สำคัญมีออร์เดอร์การสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่ รวมยอดสั่งซื้อหลักหมื่นชิ้นขึ้นไป และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย เป็นต้น

“ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ อย่าง ธ.ก.ส.อ่างทอง ก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนับสนุนด้านเงินทุน เพราะการนำไปส่งจำหน่ายให้กับห้างหรือที่อื่น ๆ เราต้องมีการให้เครดิตในการเก็บเงิน ดังนั้นจึงต้องมีทุนมาสำรอง ซึ่งเรื่องนี้ ธ.ก.ส.ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมถึงการช่วยประชาสัมพันธ์หาตลาด จนทำให้เราสามารถก้าวเดินมาได้ถึงวันนี้”เปิดหัวใจความสำเร็จ “จักสานผักตบชวาบางตาแผ่น”

หัวใจความสำเร็จของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น คือการรวมกลุ่มกันเข้มแข็ง โดยที่ป้าปราณีที่ปัจจุบันไม่ได้เป็นประธานกลุ่มแล้ว แต่ยังคงปักหลักเป็นผู้นำช่วยเหลือกลุ่มอย่างแข็งขัน โดยประธานกลุ่มคนปัจจุบันคือ นายสมบัติ แพร่หลาย…

“หัวใจความสำเร็จของเราคือความซื่อสัตย์สุจริตในการผลิต ซื่อสัตย์กับตัวเอง ซื่อสัตย์กับสมาชิกกลุ่ม และซื่อสัตย์กับลูกค้า ฝีมือของเราต้องไม่ด้อย ไม่ใช่ว่าเขาสั่งเยอะแล้วหมกงาน เรามีคิวซีคอยคัด สินค้าต้องได้คุณภาพ ส่งตรงตามเวลา เมื่อก่อนรับงานหลายคน ตอนนี้รับงานคนเดียว จะได้รู้ว่าผลิตทันไหม แต่ละปีเราต้องมีแผนการผลิต ปีที่แล้วเราใช้วัตถุดิบไปเท่าไร ปีนี้ใช้เท่าไร และความซื่อสัตย์เรื่องเงินอีกเรื่องหนึ่ง เหรัญญิกต้องซื่อสัตย์ เงินได้เท่าไรต้องกลับมาเท่านั้น” ป้าปราณีกล่าว

ปัจจุบันกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจงานจักสานและป้าปราณีรวมทั้งสมาชิกกลุ่มที่ชำนาญจะได้รับเชิญไปสอนไปบรรยายให้กับกลุ่มชุมชนต่างๆทั่วประเทศเปิดหัวใจความสำเร็จ “จักสานผักตบชวาบางตาแผ่น”

หมายเหตุ ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสมบัติ แพร่หลาย ประธานกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น โทร.0801084114เปิดหัวใจความสำเร็จ “จักสานผักตบชวาบางตาแผ่น”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated