ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่สารพิษ ใช้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี มีความรู้ เพิ่มทางรอดให้เกษตรกรไทย
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด หมั่นสำรวจแปลงนา หากพบรีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนระบาดอย่างรุนแรง
ขณะนี้พบมีการระบาดแล้วในหลายพื้นที่ ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก สภาพอากาศเหมาะสมต่อการระบาด
S__8339460
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated