พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พร้อมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งต่อสู่ประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะการเกษตรคือรากฐานของชีวิต ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อโลก อีกทั้งทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการนำเสนอเพื่อให้การชมพิพิธภัณฑ์น่าสนใจและสนุกยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้เห็นการประยุกต์ใช้การเกษตรกับเทคโนโลยีในพิพิพิธภัณฑ์นี้ด้วย

เริ่มจาก การเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารอาทิ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา, พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม, พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร, พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ, พิพิธภัณฑ์ดินดล, พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต

พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงาน เช่น ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดทุกเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน เพื่อให้คนที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศอีกด้วย ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรม คือ มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นปีละ 5 ครั้งตามโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทางพิพิธภัณฑ์ยังได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2,3,4 ของทุกเดือน ในรูปแบบการท่องเที่ยวเรียนรู้แบบครอบครัว เพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำสบู่ธรรมชาติ, การทำบ้านดิน, การทำก้อนเชื้อเห็ด และอื่น ๆ อีกมากมาย

พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯมาถึง MADO Pavilion มีร้าน กิน อยู่ ดี บริการอาหารและจำหน่ายของที่ระลึก, ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย และผลผลิตจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ, ร้านมาดูคาเฟ่ จำหน่ายกาแฟอินทรีย์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯWISDOM FARM แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม และการศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง CAFÉ ร้านกาแฟบรรยากาศแสนสบาย มีทั้งกาแฟสดอินทรีย์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้เลือกเติมความสดชื่น จากนั้นเดินเล่นรับลมท่ามกลางความเขียวขจีของทุ่งนาสะพานไม้ไผ่กลางท้องทุ่ง ต่อด้วยการชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร และชมเรือขุด รข.1 เรือขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมจุดชมวิวแบบเอกคลูซีฟ สัมผัสเสน่ห์ของวิถีเกษตรเรือนไทย 4 ภาค
พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

แม้จะอยู่ในช่วงผ่อนคลายและไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่เราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ จึงทำให้หลายๆ คนกังวลในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์เกษตรก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเราอยากให้คนที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์รู้สึกสบายใจและปลอดภัยจาก COVID-19 โดยมีมาตรการในช่วงผ่อนคลาย ตามข้อปฏิบัติดังนี้

  • วิทยากรและผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
  • จำกัดจำนวนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและใกล้ชิดกันเกินไป
  • เว้นระยะห่างในการชมอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยจะมีเครื่องหมายกำหนดไว้ให้
  • มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์ทุกครั้ง
  • ลงทะเบียนเข้า–ออก จากสถานที่ในระบบการสแกน QR-CODE หรือสมุดลงทะเบียน
  • มีเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดต่าง ๆ ทั้งทางเข้า เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ร้านขายของ และร้านอาหาร
  • มีสบู่เหลวฆ่าเชื้อ ประจำจุดล้างมือภายในห้องน้ำ
  • ทำความสะอาดสถานที่ วัตถุ และอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ครั้งต่อวัน โดยเฉพาะจุดสัมผัส เช่น ประตู ราวบันได ลิป โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
  • มีป้ายให้ความรู้เรื่อง เชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ประจำจุดต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความอันตรายของเชื้อโรคนี้ และป้องกันตัวเองอยู่เสมอ

ใครอยากเที่ยวแบบมีความรู้พร้อมได้สานต่อปณิธานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเรียนรู้อย่างปลอดภัย พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดต้อนรับทุกท่านโดยเปิดให้บริการเข้าชมตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.00 น.

การเดินทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จุดสังเกตุอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานี สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ : 0 2529 2212-13, 08 7359 7171, 09 4649 2333 หรือ www.wisdomking.or.th Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ Line ID : @wisdomkingfan

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated