บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5 ส.
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5 ส.

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5ส. โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดวัด  ตัดกิ่งไม้  เก็บขยะ กวาดลานวัด และทำความสะอาดพื้น รวมถึงล้างห้องน้ำให้แก่วัดเสด็จ ตำบล คลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated