แม็คโคร ชูนโยบายแม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย รับซื้อสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
แม็คโคร ชูนโยบายแม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย รับซื้อสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรับซื้อและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผัก ผลไม้ฤดูกาล ตลอดจนปลากะพง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้นโยบาย แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย และหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ เกษตรกร และลูกค้า ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นายภควัฏ ฉินทกานันท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้ออาหารสด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  2. นางสาวพรพรรณ สินเพราะ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ (กลุ่มอาหารสด) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  3. นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  4. นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  5. นางสาวอรองค์ แสงไฟ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขานครอินทร์
  6. นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated