เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ทีมงาน “เกษตรก้าวไกล” ได้ไปเยือนไร่คุณชาย เจ้าของก็คือ คุณสมชาย แซ่ตัน แห่งบ้านพุตะเคียน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี…วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการตัดแต่งใบกล้วยและหน่อกล้วย ซึ่งที่ไร่คุณสมชายได้ปลูกกล้วยไข่แซมมะละกอฮอลแลนด์ เป็นที่ขึ้นชื่อว่ามีการจัดการสวนได้ดีและผลผลิตนั้นมีคุณภาพได้ส่งออกไปขายประเทศจีนและช่วงก่อนโควิด-19 นักท่องเที่ยวจีนนิยมมาเที่ยวถึงสวนเลยทีเดียว

คุณสมชาย แซ่ตัน กำลังอธิบายเรื่องการตัดแต่งใบกล้วย
คุณสมชาย แซ่ตัน กำลังอธิบายเรื่องการตัดแต่งใบกล้วย

การตัดแต่งใบกล้วย จะเริ่มตั้งแต่ต้นกล้วยที่ปลูกอายุ  3 เดือนขึ้นไป โดยหลักการง่ายๆก็คือตัดใบที่อยู่ล่างสุดขึ้นไป และใบที่อยู่ในที่ร่ม หรือที่ทับบังกันอยู่ ให้เหลือไว้ต้นละ 8 ใบ ให้ใช้มีดตะขอโค้งงอที่สั่งทำจากร้านตีมีด(ปัจจุบันมีขายตามร้านอุปกรณ์เกษตรทั่วไป) มีดนี้จะด้ามยาวพอสมควร และที่สำคัญต้องลับให้คมอยู่เสมอ เคล็ดลับคือวางมีดให้ชิดต้นกล้วยและดึงมีดลงมาทำมุมเฉียงๆเล็กน้อย พอตัดเสร็จให้เกตดูจะเป็นรูปตัว U แสดงว่าตัดได้ถูกต้อง เน้นว่าต้องตัดให้ชิดลำต้น ถ้ายื่นออกมาเวลาเหี่ยวมันจะรัดต้นให้โตยากและช่วงหน้าฝนจะเป็นที่เก็บน้ำฝนให้เกิดเชื้อราได้ง่าย

การตัดแต่งใบกล้วยและหน่อกล้วยจะทำให้กล้วยเครือใหญ่หวีใหญ่
การตัดแต่งใบกล้วยและหน่อกล้วยจะทำให้กล้วยเครือใหญ่หวีใหญ่

การตัดแต่งหน่อกล้วย ที่สวนของคุณสมชายนั้นได้ปลูกกล้วยไข่เว้นระยะห่างระหว่างต้น 3 x 4 เมตร โดยปลูกแซมสลับกับมะละกอฮอลแลนด์ กล้วยกอหนึ่งๆที่เป็นกอใหญ่ให้ผลผลิตมาแล้ว จะไว้หน่อ 4 หน่อ (4 ทิศ) หรืออาจน้อยหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกอกล้วยนั้น ซึ่งจะต้องตัดแต่งให้หน่อกล้วยมีจำนวนพอเหมาะ ไม่ให้ไปแย่งอาหารต้นแม่จนเกินควร ซึ่งแม่ก็จะมีลูก(ผล)ขนาดเล็กได้ หรือเครือเล็กหวีเล็กนั่นเอง โดยวิธีตัดแต่งหน่อก็จะทำร่วมควบคู่กับการตัดแต่งใบ ให้ตัดสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ ต้องตัดเฉียงๆขึ้นมา ทำมุม 45 องศา (ขอให้ดูคลิปประกอบ)

ที่สวนมีการปักป้ายบอกว่าใช้หลักการปลูกพืช 4 ระดับชั้น ให้ธรรมชาติช่วยจัดการ...
ที่สวนมีการปักป้ายบอกว่าใช้หลักการปลูกพืช 4 ระดับชั้น ให้ธรรมชาติช่วยจัดการ…

การตัดแต่งใบกล้วยและหน่อกล้วยที่เหมาะสมจะทำให้กล้วยเติบโตเร็วตามอายุและจะได้เครือกล้วยที่ใหญ่หวีใหญ่ลูกใหญ่สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด โดยผลผลิตกล้วยจะส่งขายให้กับผู้ส่งออกและขายนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่หน้าสวน(หน้าบ้าน) ซึ่งจะมีร้านค้าเล็กๆตั้งอยู่ รวมทั้งที่บ้านจะมีโถงเอาไว้ต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ขาดสายในช่วงก่อนเกิดโควิด 19 และตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้ว

คุณสมชาย แซ่ตัน และข้างๆคือ ครูละออ ดอกเรียง ผู้แนะนำให้ทำเกษตรแบบกึ่งธรรมชาติ (ไม้ผลต่างๆปลูกพึ่งพาอาศัยกัน)
คุณสมชาย แซ่ตัน และข้างๆคือ ครูละออ ดอกเรียง ผู้แนะนำให้ทำเกษตรแบบกึ่งธรรมชาติ (ไม้ผลต่างๆปลูกพึ่งพาอาศัยกัน)

ใครสนใจจะไปศึกษาดูงาน ตอนนี้ที่สวนคุณสมชาย ได้ยกระดับเป็นสวนเกษตรผสมผสานที่หน่วยงานภาครัฐมาให้การสนับสนุน โดยยึดหลักปลูกพืช 4 ชั้น “ยึดธรรมชาติเป็นที่ตั้ง” โดยมีครูละออ ดอกเรียง เพื่อนเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันคอยให้คำแนะนำ จากเดิมพึ่งพาเคมีเป็นหลัก ทำให้สวนสวยงามมีความปลอดภัยต่อคุณสมชาย ซึ่งมีบ้านอยู่ในสวน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาชมสวน ทางคุณสมชายบอกว่าไม่หวงวิชา ยินดีต้อนรับทุกท่าน แต่ให้ดีก็นัดหมายกันก่อน เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในสวน ตามเบอร์โทร.ในคลิปข้างต้นและข้างล่างนี้ ขอให้ชมกันดูจะเป็นความรู้สำหรับมือใหม่ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

คุณสมชาย บอกว่ามีความสุขกับอาชีพเกษตรกร และมีร้านค้าอยู่หน้าบ้านของตนเอง
คุณสมชาย บอกว่ามีความสุขกับอาชีพเกษตรกร และมีร้านค้าอยู่หน้าบ้านของตนเอง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated