บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เจ้าของเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ลงนาม MOU กับ จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ สู่ประชาชนชาวนนทบุรี ภายใต้โครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” ต้านภัยโควิด-19
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เจ้าของเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ลงนาม MOU กับ จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ สู่ประชาชนชาวนนทบุรี ภายใต้โครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” ต้านภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ภายใต้โครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” เชิญชวนชาวนนทบุรีปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ระหว่างเก็บตัวจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมี คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ คุณสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า..ากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงานและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว

จังหวัดนนทบุรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือดูแล ให้แก่ประชาชนนั้นมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน จึงได้จัดทำโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” ต้านภัย COVID-19 โดยจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 7,000 ชุดศรแดง MOU จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง สู่ ประชาชนชาวนนทบุรี

ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้  มีการสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการลงทะเบียน ซึ่งจะทำให้สามารถชี้แนะประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมรับเมล็ดพันธุ์ในโครงการนี้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรีสามารถลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี www.nonthaburi.doae.go.th จากนั้นสแกน QR code หรือคลิ๊กลิ้งค์ผ่านทางไลน์  “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” จำกัดจำนวน 5,000 ครัวเรือน ในจังหวัดนนทบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 9.09 น.ของวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563

2. ลงทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำกัดจำนวน 2,000 ครัวเรือน ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

1. มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

2. 1 ทะเบียนบ้านต่อ 1 สิทธิ์

3. ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำ ทั้ง 2 ช่องทางได้

“นับเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นในส่วนของภาครัฐ และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดในส่วนของภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจ ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรร่วมกันผลักดันให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีพืชผักอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่เราเห็นร่วมกัน เพื่อให้พี่น้องชาวนนทบุรี สามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ” ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าว

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล (คนกลาง) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล (คนกลาง) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด…ส่วนคนถัดมาคือ คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ทางด้าน นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ว่า บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เคียงข้างเกษตรกรมาเกือบ 40 ปี เรามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเรายังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอีกด้วย เมล็ดพันธุ์ถือเป็นต้นน้ำของห่วงโช่อาหาร เราจึงหยุดการผลิตไม่ได้แม้จะเกิดวิกฤตโควิด-19 เพื่อจะได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพถึงเกษตรกรอย่างต่อเนื่องศรแดง MOU จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง สู่ ประชาชนชาวนนทบุรี

โดยก่อนหน้านี้ บริษัท ฯ จัดให้มีโครงการ “ความสุขปลูกได้” ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับภาครัฐที่จะดูแลประชาชนชาวนนทบุรี ซึ่งบริษัทของเราตั้งอยู่ในพื้นที่นนทบุรีเราจึงเป็นเหมือนพี่น้องชาวนนทบุรีเหมือนกัน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ  “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” ที่เราจะร่วมลงนาม MOU ในวันนี้อย่างเต็มใจศรแดง MOU จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง สู่ ประชาชนชาวนนทบุรี

ในครั้งนี้ เราจึงมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน ต้านภัย COVID-19” สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 7,000 ชุด ใน 1 ชุดนั้น ประกอบด้วยพืชผักสวนครัว ที่เหมาะกับการบริโภคของชาวนนทบุรี  3 ชนิด ได้แก่

1.เมล็ดพันธุ์คะน้า พันธุ์บางบัวทอง 35

2.เมล็ดพันธุ์กะเพรา พันธุ์กลิ่นไท

3.เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู พันธุ์เทอร์โบฮอท

“การช่วยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การปลูกฝังให้ประชาชน มีนิสัยรักการปลูก มีองค์ความรู้นำไปสู่การต่อยอด เป็นอีกสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต เริ่มจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นดั่ง “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” ที่มีแหล่งอาหารไว้รับประทาน จากการนำเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่การเพาะปลูกที่ดี เป็นผลผลิตที่ดี ไม่ว่าจะพบกับสถานการณ์อะไร ก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบาย มีเงินทอง ก็ไม่สู้มี ตู้กับข้าวหลังบ้าน เป็นทรัพย์ในดิน ที่กินได้ไม่รู้จบครับ” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated