เกษตรกรอำเภอเบตงตื่นตัว...พัฒนาสวนทุเรียนอัจฉริยะ
เกษตรกรอำเภอเบตงตื่นตัว...พัฒนาสวนทุเรียนอัจฉริยะ

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับ นายนายจักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ดำเนินการสำรวจพื้นที่ติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะ กิจกรรมพัฒนาสวนทุเรียนอัจฉริยะ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ แปลงทุเรียนของ นายวิสุทธิ์ โชติธนานันต์ (เจ้าของรางวัลชนะเลิศทุเรียนหมอนทอง ในงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี 2561) หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ นายวิพัก แซ่ลิ่ม (เจ้าของรางวัลชนะเลิศทุเรียนหมอนทอง ในงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี 2560) หมู่ที่ 11 ตำบลอัยเยอร์เวง และ นายอาแว สะมาแฮ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวงเกษตรกรอำเภอเบตงตื่นตัว...พัฒนาสวนทุเรียนอัจฉริยะ

โดยการติดตั้งระบบการให้น้ำอัจฉริยะ จะมีการกำหนดความชื้นของดินให้มีค่าความชื้นที่เหมาะสมสำหรับต้นทุเรียน ระบบนี้จะมีเครื่องวัดความชื้น เมื่อความชื้นในดินลดลง เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังปั๊มน้ำและวาล์วปิด-เปิดน้ำ เพื่อจ่ายน้ำเข้าแปลงโดยอัตโนมัติทันที เกษตรกรสามารถดูการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบคู่กับระบบนี้ได้ด้วย ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถตรวจสอบและสั่งการจ่ายน้ำในสวนได้ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรเชิงคุณภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และเพิ่มผลผลิตได้เกษตรกรอำเภอเบตงตื่นตัว...พัฒนาสวนทุเรียนอัจฉริยะ เกษตรกรอำเภอเบตงตื่นตัว...พัฒนาสวนทุเรียนอัจฉริยะ

อนึ่ง ผลผลิตทุเรียนเบตงจะออกมามากในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ขอเชิญนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจติดต่อเข้าไปท่องเที่ยวหรือสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เกษตรกรอำเภอเบตงตื่นตัว...พัฒนาสวนทุเรียนอัจฉริยะ เกษตรกรอำเภอเบตงตื่นตัว...พัฒนาสวนทุเรียนอัจฉริยะ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated