กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้เป้าสวนผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก พร้อมเชิญชวนบริโภคในประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้เป้าสวนผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก พร้อมเชิญชวนบริโภคในประเทศ

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2563 ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้แก่ ทุเรียนมีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุด 212,345 ตัน เงาะ 210,637 ตัน และลองกอง 22,484 ตัน ปริมาณรวมทั้งสิ้น 995,501 ตัน โดยผลผลิตทุกชนิดเพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผล และราคาดีจูงใจให้เกษตรกรบำรุงดูแลรักษาผลผลิตดีขึ้น ขณะนี้ผลไม้ทั้ง 4 ชนิด เก็บเกี่ยวแล้ว 598,246 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60.09 คงเหลือผลไม้ที่ยังไม่เก็บเกี่ยว 397,255 ตัน หรือร้อยละ 39.91 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563) โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ มักกระจุกตัว (Peak) ในช่วงเดือนพฤษภาคม สำหรับราคาจำหน่ายผลไม้ ราคาเฉลี่ย 3 จังหวัด ทุเรียน แบ่งเป็น ทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออก ราคา 104.33 บาท/กก. หมอนทองคละ 90 บาท/กก. และชะนีคละ 45 บาท/กก. เงาะ แบ่งเป็น เงาะ (คละ) 20.67 บาท/กก. มังคุด แบ่งเป็น มังคุดส่งออก เกรด A 61 บาท/กก. เกรด B 50 บาท/กก. มังคุดคละ 57 บาท/กก. และตกเกรด 25.67 บาท/กก. ลองกอง แบ่งเป็น ช่อเกรด A 40 บาท/กก. ช่อเกรด B 32.50 บาท/กก. ลองกองคละ 30 บาท/กก.

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดกิจกรรม “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้อุดหนุนผลไม้ในประเทศ และส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด โดยเปิดรับพรีออเดอร์สั่งจองผลไม้ล่วงหน้า พร้อมทั้งชี้เป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีภาคตะวันออก 3 จังหวัดของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ดังนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้เป้าสวนผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก

ระยอง ได้แก่ สวนลุงอั๋น 44/2 ม.1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.094-4853167, สวนคุณน้อย เลขที่ 35 ถ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทร.081-9404384, สวนธรรมเจริญ 2/5 ม. 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.086-0998638, สวนผู้ใหญ่สมควร 57 ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง โทร.081-7619497, สวนคุณประยูร 48 ม.3 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โทร.088-2318413, สวนพรประเสริฐ 141/3 ม.1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร.092-2956651, สวนประสมทรัพย์ 108/7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร.081-3773056 และสวนนิมิต 74/9 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.094-4844175กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้เป้าสวนผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก

จันทบุรี ได้แก่ สวนบีบี (ทุเรียนน้ำกร่อย) ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.062-4391687, สวนกฤษฎา รูปใหญ่ ม.5 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.089-9828467, สวนลูกหมู ม.5 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร.089-5085342, สวนสิงห์ท่าเมือง ม.3 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.086-0779627, สวนคุณติ๋ม ม.7 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-5055077, สวนนักรบ ม.3 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร.065-9239954, สวนผู้ใหญ่บอม ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.087-4463388, สวนพรรณมนี ม.6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-5085342, สวนชญานิศ สุคนธจร ม.1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.092-4366641 และ P.J Fruit ผลไม้ติด Q ม.2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.084-1175352กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้เป้าสวนผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก

ตราด เป็นสวนของ Young Smart Farmer ได้แก่ สวนอิสระ ศรีนาราง โทร.099-6192321, สวนรังสิมา ศรีนาราง โทร.062-5599363, สวนบัณฑิต กุลพฤกษ์ โทร.089-0986075, สวนชัชฏาวรรณ์ โชติช่วง โทร.084-5434243, สวนดารารัตน์ นิยมรัตนา โทร.086-4642214, สวนเฉลิมพล ทัศมากร ทุเรียนเกาะช้าง จ.ตราด โทร.086-0226346 และสวนจักรพรรดิ บรรจง โทร.086-3458461กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้เป้าสวนผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก

“กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั้ง Smart Farmer และ Young Smart Farmer นำผลไม้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Thailand postmart ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, Lazada, Shopee, www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีของภาคตะวันออกในช่วงนี้ตามแหล่งผลิตดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย เงินทองไม่รั่วไหล และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วยครับ” รองอธิบดีกล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated