สภาเกษตรกรจันทบุรี เสนอ 4 ทางแก้แล้ง “จะไม่ยอมให้เกษตรกรล้มตาย แล้วเชิดชูอุตสาหกรรมให้เติบโต”
นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี พบปะเกษตรกรชาวสวนผลไม้จันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาภัยแล้ง

นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์แล้งในขณะนี้ต้องยอมรับว่า ภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรทุกด้าน จังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่อเรื่องเมืองผลไม้ขณะนี้ ต้นลำไยกำลังจะยืนต้นตายที่กำลังตามมาคือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ถึงแม้ค่าเฉลี่ยปริมาณฝน 3,200 มิลลิเมตร/ปี แต่ในบางพื้นที่ เช่น อ.โป่งน้ำร้อน อ.สอยดาว ซึ่งมีสวนลำไยค่อนข้างมากเป็นพื้นที่มีปริมาณฝนน้อย ถึงแม้มีอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธแต่ระบบการกระจายน้ำยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งมีการขยายพื้นที่ทำการเกษตรปริมาณน้ำจึงไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยประทังต้นลำไยของเกษตรกรอยู่รอดให้ได้ก่อนและจังหวัดควรประกาศภัยพิบัติจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธโครงการ 1 ไปสู่โครงการ 3 จะแบ่งปันน้ำกันอย่างไรต้องให้เกษตรกร ประชาชนมาหารือร่วมกันเพื่อให้ทุกคนรอดให้ได้ ซึ่งคาดหวังว่าภายในระยะช่วงสิ้นเดือนต้นลำไยจะต้องรอดเพราะหากเริ่มปลูกใหม่ต้องรอเติบโต 3 – 6 ปี จึงจะได้ผลผลิต ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ลงไปดูพื้นที่ทั้งหมดแล้วว่าสามารถที่จะกระจายน้ำเข้าไปช่วยให้ต้นลำไยเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งระยะแรกต้องไม่หวังผลผลิต เกษตรกรต้องตัดใบเพื่อลดการคายน้ำรวมทั้งผลทิ้งให้หมดพร้อมด้วยการคลุมโคนต้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดินป้องกันความชื้นระเหยสภาเกษตรกรจันทบุรี เสนอ 4 ทางแก้แล้ง “จะไม่ยอมให้เกษตรกรล้มตาย แล้วเชิดชูอุตสาหกรรมให้เติบโต”

“ไม่เชื่อว่าความแห้งแล้งจะมีแค่เดือนสองเดือนถ้ามันยาวนาน 3 เดือน หรือกว่านั้น เราอาจจะตายไปพร้อมๆกับเขาก็ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องพยายามหาแหล่งน้ำมาเพิ่มเติมในพื้นที่เกษตรให้ได้ ทุกวันนี้เรามองการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรไปแล้ว และสภาเกษตรกรคงยอมไม่ได้หากปล่อยให้เกษตรกรล้มตายไปแล้วหันไปเชิดชูภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตเพื่อให้ได้เงินเข้าประเทศมากๆซึ่งเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาด” นายธีระ กล่าวสภาเกษตรกรจันทบุรี เสนอ 4 ทางแก้แล้ง “จะไม่ยอมให้เกษตรกรล้มตาย แล้วเชิดชูอุตสาหกรรมให้เติบโต”

อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้เสนอแนวทางไปยังจังหวัดจันทบุรีให้ชาวสวนทุกส่วนในขณะนี้ต้องมีแหล่งน้ำสำรองของตัวเองอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของสวน, ต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ซับความชื้นอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของทุกสวน, ทำระบบกระจายน้ำคลองส่งน้ำให้ทั่วถึง ซึ่งสามารถทำได้เลยไม่ต้องรอการออกแบบ, เงินทุนปลอดดอกเบี้ย 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรขุดสระน้ำในพื้นที่ 10% ของสวนจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยปกติสภาเกษตรกรจันทบุรี เสนอ 4 ทางแก้แล้ง “จะไม่ยอมให้เกษตรกรล้มตาย แล้วเชิดชูอุตสาหกรรมให้เติบโต” สภาเกษตรกรจันทบุรี เสนอ 4 ทางแก้แล้ง “จะไม่ยอมให้เกษตรกรล้มตาย แล้วเชิดชูอุตสาหกรรมให้เติบโต”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated