เจียไต๋ ตอกย้ำความมั่นใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตรากระต่ายตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
เจียไต๋ ตอกย้ำความมั่นใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตรากระต่ายตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

กรุงเทพฯ, 6 มกราคม 2563 –  นายเกรียงศักดิ์ สิงคกุลเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คลังสินค้าปุ๋ยและดำรงตำแหน่งผู้แทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพ QMR (Quality Management Representative) กลุ่มธุรกิจปุ๋ย บริษัท เจียไต๋ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ผ่านการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายประวาล ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้บริหารจากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐาน ณ เจียไต๋ สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 60

เจียไต๋ ตอกย้ำความมั่นใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตรากระต่ายตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
นายประวาล ทองใหญ่ ณ อยุธยา และ นายเกรียงศักดิ์ สิงคกุลเดชะ (ตามลำดับจากซ้าย)

ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 นี้ มอบให้กับเจียไต๋ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และคลังสินค้าปุ๋ย บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมเรื่องการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ และการจัดโครงสร้างเอกสาร ขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ให้เชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เจียไต๋ ตอกย้ำความมั่นใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตรากระต่ายตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
เจียไต๋ ปุ๋ยตรากระต่าย

การได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ถือเป็นอีกหนึ่งการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนสู่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated