“คูโบต้า ปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 5
“คูโบต้า ปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 5

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนที่ในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 5,000 ชุด ภายใต้โครงการ “คูโบต้า ปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 5 โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อไปยังน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนภายใต้สังกัดเครือข่าย และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั้งนี้อีกส่วนหนึ่งสยามคูโบต้ายังได้ร่วมกับร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน อีก 42,000 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 47,000 ชุด มูลค่ารวม 4,700,000 บาท โดยมีพิธีรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated