เกษตรฯ ตีปีก ชงเปิดตลาดผักสดไทยไปแดนมังกรสำเร็จ
เกษตรฯ ตีปีก ชงเปิดตลาดผักสดไทยไปแดนมังกรสำเร็จ

กรมวิชาการเกษตร บุกจีนจับมือเจรจาลดข้อจำกัดส่งออกผักสดทุกชนิดสู่ตลาดแดนมังกร จีนรับเร่งรัดกระบวนการพิจารณานำเข้าผักไทยที่เคยส่งออกก่อนประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ กระเพรา ข้าวโพด เตรียมรีเทิร์น พร้อมชงเปิดตลาดใหม่ส่งมะระไทยแจ้งเกิด จีนยาหอมชมไทยได้ใจทำงานเชิงรุก  

เกษตรฯ ตีปีก ชงเปิดตลาดผักสดไทยไปแดนมังกรสำเร็จ
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ (คนที่สามจากขวา)

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นี้ กรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ประชุมหารือประเด็นการนำเข้าและส่งออกผักสดระหว่างไทยและจีน ร่วมกับ ดร.ถัง กวงเจียง ผู้ตรวจราชการสำนักงานความปลอดภัยอาหารนำเข้าส่งออก กระทรวงศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าและส่งออกสินค้าผักสด ตลอดจนขยายตลาดการส่งออกผักสดไทย ไปยังจีน ทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายให้มากขึ้นในอนาคต

เกษตรฯ ตีปีก ชงเปิดตลาดผักสดไทยไปแดนมังกรสำเร็จปัจจุบันมีสินค้าผักสดหลายชนิดจากไทยที่ยังไม่สามารถส่งออกไปจีนได้ เนื่องจากจีนประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้สินค้าผักและผลไม้ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนจะอนุญาตให้นำเข้าไปยังจีนได้ โดยในครั้งนี้ได้เจรจากับฝ่ายจีนถึงประเด็นผักหลายชนิดที่ไทยต้องการส่งออก เช่น กระเพรา และข้าวโพด ซึ่งไทยเคยส่งออกไปยังจีนได้ก่อนกฎระเบียบฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งผลการเจรจาในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีที่สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ โดยฝ่ายจีนแจ้งว่าจะเร่งรัดในกระบวนการพิจารณาการนำเข้าสำหรับผักที่เคยมีการค้ากับจีนก่อนกฎระเบียบมีผลบังคับใช้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะรวบรวมรายการผักที่เคยส่งออกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งให้จีนพิจารณาต่อไป

เกษตรฯ ตีปีก ชงเปิดตลาดผักสดไทยไปแดนมังกรสำเร็จ
กะเพรา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สำหรับผักชนิดใหม่ที่ไทยประสงค์จะส่งออกเพิ่มเติมเช่น มะระ ฝ่ายจีนก็จะเร่งพิจารณาอนุญาตให้แก่ไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ฝ่ายจีนได้ชื่นชมในการทำงานเชิงรุกของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหา โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้แนวทางการหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชบนหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับที่ไทยได้มาหารือกับจีนในครั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันต่อไป

เกษตรฯ ตีปีก ชงเปิดตลาดผักสดไทยไปแดนมังกรสำเร็จ

ในโอกาสนี้ฝ่ายไทยยังได้แจ้งฝ่ายจีนถึงความสำคัญในการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยฝ่ายไทยให้ความสำคัญและมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งสินค้าภายในประเทศและสินค้านำเข้า  และขอให้จีนเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าก่อนส่งออก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  เนื่องจากจีนมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารมายังประเทศไทยในปริมาณมาก โดยตั้งแต่ปี 2559-2561 ไทยอนุญาตให้นำเข้าผักสดจากจีนคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละประมาณ 8,200 ล้านบาท

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated