เกษตรฯ ดับเครื่องชน ตัดวงโคจรโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลัง
เกษตรฯ ดับเครื่องชน ตัดวงโคจรโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลัง

กรมวิชาการเกษตร รุดตัดตอนวงจรโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลัง เผยต้องควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์อย่างเข้มข้น ยกโคราชต้นแบบหยุดยั้งการระบาดของโรคได้ผล พบพื้นที่ระบาดลดลง พร้อมชี้เป้าเกษตรกรซื้อท่อนพันธุ์ มันสะอาดจาก 38 จังหวัดปราศจากโรครุกราน

เกษตรฯ ดับเครื่องชน ตัดวงโคจรโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลัง

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งได้รับรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า พบการระบาดใน 15 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว ระยอง นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น และ มหาสารคาม คิดเป็นจำนวนพื้นที่ 55,924 ไร่ และได้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตามหลักวิชาการไปแล้วคิดเป็นพื้นที่จำนวน 13,111 ไร่ โดยจังหวัดที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการใช้ท่อนพันธุ์ติดโรคที่มาจากแหล่งระบาดของโรค

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีการระบาดของโรคใบด่างลดลง เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังจากพื้นที่มีการระบาดของโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น รวมทั้งได้ดำเนินการสำรวจและกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างออกจากแปลงหรือทำลายแปลงที่มีการระบาดของโรคทันที ทำให้การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาลดลง

เกษตรฯ ดับเครื่องชน ตัดวงโคจรโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลัง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้ระบาดเพิ่มขึ้น กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างเข้มงวด ได้แก่ ควบคุมการขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากแหล่งที่พบการระบาดของโรค โดยใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ร่วมกันสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และแนะนำแหล่งซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดในพื้นที่ไม่พบการระบาดของโรคใบด่างจำนวน 38 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครนายก นครพนม นราธิวาส น่าน บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคิรีขันธ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย สกลนคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

เกษตรฯ ดับเครื่องชน ตัดวงโคจรโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลัง

“การที่จะป้องกันกำจัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องแก้ที่สาเหตุสำคัญของการระบาดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอย้ำเตือนเกษตรกรทั้ง 53 จังหวัดที่ปลูก มันสำปะหลังให้เลือกซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคใบด่าง 38 จังหวัดตามที่แนะนำดังกล่าว และไม่ควรใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่อ่อนแอต่อโรคใบด่าง รวมทั้งเกษตรกรต้องหมั่นตรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรคให้รีบดำเนินการทำลายตามหลักวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำทันทีเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่น รวมทั้งต้องคอยติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างอย่างต่อเนื่องต่อไป” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated