สยามคูโบต้า ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง มอบถุงยังชีพกว่า 4,200 ชุด
สยามคูโบต้า ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง มอบถุงยังชีพกว่า 4,200 ชุด

สยามคูโบต้า นำโดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย และพนักงานจิตอาสาในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร พิษณุโลก และพิจิตร มอบถุงยังชีพบรรจุอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน 4,200 ชุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงครั้งใหญ่ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและพื้นที่การเกษตรเสียหายในหลายอำเภอ

สยามคูโบต้า ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง มอบถุงยังชีพกว่า 4,200 ชุด
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ มอบถุงยังชีพ

สยามคูโบต้า ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง มอบถุงยังชีพกว่า 4,200 ชุด

ซึ่งได้จัดพิธีส่งมอบถุงยังชีพสยามคูโบต้าผ่านหน่วยงานราชการส่วนกลางใน 2 จังหวัด โดยมี นายพิพัฒน์
เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัด

สยามคูโบต้า ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง มอบถุงยังชีพกว่า 4,200 ชุด
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

นอกจากนี้ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าจะจัดกิจกรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยือนพี่น้องเกษตรกร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมเป็นกำลังใจเคียงข้างเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยสยามคูโบต้ายังได้เตรียมจัดบริการพิเศษให้กับลูกค้าสยามคูโบต้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในการช่วยดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังน้ำลด เพื่อเยียวยาความเดือดร้อน และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับฤดูการทำเกษตรถัดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนบริการสยามคูโบต้า โทร. 1747สยามคูโบต้า ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง มอบถุงยังชีพกว่า 4,200 ชุด

สยามคูโบต้า ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง มอบถุงยังชีพกว่า 4,200 ชุด
สยามคูโบต้า มอบถุงยังชีพกว่า 4,200 ชุด
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated