เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง และ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะทำงานกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง ณ ศูนย์ควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งยังได้ประชุมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเสนอเพิ่มอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจากเดิมรองรับปริมาณการใช้น้ำช่วงหน้าแล้งจาก 80 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 240 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ แบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

123

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated