ม.เกษตรฯ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
ม.เกษตรฯ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พร้อมกับเหล่าบุคลากรและนิสิต

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อันเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นที่ชื่นชมยินดีของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ชาวมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงพร้อมใจกันจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ที่จะมาถึง โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากร สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 40 ต้น ประกอบด้วย อธิการบดีและรองอธิการบดี 14 ต้น คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 24 ต้น สภาผู้แทนนิสิต 1 ต้น และองค์การบริหารองค์การนิสิต 1 ต้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มาร่วมพิธีพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง

ม.เกษตรฯ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
อ.ดำรงค์

สำหรับต้นรวงผึ้ง” หรือ Yellow Star นั้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทนแดด และชอบขึ้นในที่แล้ง  ลำต้นแตกกิ่งต่ำ ลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มมน ออกใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ด้านหน้าใบจะเป็นเขียวและหลังใบเป็นสีน้ำตาลนวล ดอกรวงผึ้งส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และมีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยง 5 แฉกติดกับโคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุกเกสรตัวผู้ ไม่มีกลีบดอก ดอกจะบานได้นาน 7 – 10 วัน ส่วนผลของต้นรวงผึ้งมีลักษณะเป็นทรงกลม ผลแห้ง และมีขน เป็นพรรณไม้ไทยแท้ อันทรงคุณค่า ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะผลิดอกออกใบในช่วงวันพระราชสมภพพอดี (ช่วงเดือนกรกฎาคม– สิงหาคม) ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้ง ยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพอีกด้วย นอกจากนี้ที่ผ่านมา พระองค์ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรสืบไป

ม.เกษตรฯ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
สวยมากเกาะกลาง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้ประดับตกแต่งภูมิทัศน์  นำต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง อาทิ ดาวเรืองที่เพาะชำเอง จำนวน 90,000 ต้น ต้นเข็มเหลือง 1,300 ต้น ต้นทองอุไร 250 ต้น จัดเป็นสวนหย่อม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างงดงาม พร้อมกับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 8 จุด ได้แก่ ด้านหน้าประตูพหลโยธิน  ประงามวงศ์วาน 1 ประตูวิภาวดีรังสิต ด้านหน้าสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร แยกโรงอาหารกลาง 2 หน้าอาคารหอประชุมมก. เกาะกลางแยกสำนักการกีฬา และด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี ตราสัญลักษณ์พระพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จำนวน 4 จุด ได้แก่ เกาะกลางแยกประตูงามวงศ์วาน 1 ด้านหน้าประตูงามวงศ์วาน 2 และ 3 และ เสาธงเมล็ดข้าวเปลือกด้านหน้าหอประชุม มก. พร้อมกับประดับไฟสวยงามอย่างสมพระเกียรติ จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจ มาร่วมชมและถ่ายภาพความงดงามภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและมีส่วนร่วมสำคัญในฐานะพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อันเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ม.เกษตรฯ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
ภาพรวม
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated