กรมประมง ร่วมงานสัมมนา GLP for Seafood Industry and Sustainable Fishing in Thailand
กรมประมง ร่วมงานสัมมนา GLP for Seafood Industry and Sustainable Fishing in Thailand

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงเข้าร่วมงานสัมมนา“GLP for Seafood Industry and Sustainable Fishing in Thailand” การใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย และได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Sustainable Fishing in Thailand” การทำประมงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การปฏิรูปการทำประมงของประเทศไทยที่ผ่านมา ถือเป็นการปฏิรูปทั้งระบบ เพื่อเป็นการปรับปรุงทั้งระบบตลอดห่วงโซ่การทำประมงให้เกิดการทำประมงอย่างรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องนั้นเกิดความยั่งยืน ซึ่งงานครั้งนี้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย จัดขึ้นภายในงาน Thaifex-World of Food Asia 2019 ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้แทนจากสหภาพยุโรป, ผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนากรมประมง ร่วมงานสัมมนา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated