เรื่อง : ลุงพร เกษตรก้าวไกล (ภาพบางส่วนจาก ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี)

ต้องขอบอกว่าบรรยากาศของงาน มหกรรมชิมทุเรียน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 อบอวลไปด้วยทุเรียนทั้งพันธุ์ใหม่ๆ และพันธุ์โบราณหายากที่นำมาชิมกันกว่า 50 สายพันธุ์ (จากทั้งหมด 600 สายพันธุ์) เรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตที่จะมีโอกาสได้ชิมทุเรียนพื้นเมืองมากมายขนาดนี้

การเปิดงานเริ่มต้นขึ้น เวลา 09.30 น. โดย คุณวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับโดย คุณศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ซึ่งถือเป็นเจ้าภาพของงานนี้ที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

คุณศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กำลังอธิบายเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์กรรมทุเรียนให้แก่ คุณวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมชิมทุเรียน...
คุณศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กำลังอธิบายเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์กรรมทุเรียนให้แก่ คุณวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมชิมทุเรียน…

คุณศิริพร กล่าวถึงที่มาที่ไปของการจัดงานครั้งนี้ว่า (ประวัติทุเรียนไทย) ประเทศไทยมีการปลูกทุเรียนมายาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2228 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในยุคกรุงศรีอยุธยา ในอดีตประเทศไทยมีพันธุ์ทุเรียนมากกว่า 200 สายพันธุ์ แต่ในปัจจุบันพันธุ์ทุเรียนที่นิยมปลูกเป็นการค้ามีอยู่เพียง 5 สายพันธุ์คือ หมอนทอง กระดุมทอง ชะนี ก้านยาว และพวงมณี เท่านั้น

“ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมทุเรียนมาเป็นระยะเวลานาน ต่อเนื่องจากสถานีทดลองพืชสวนพลิ้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 – ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสำรวจ รวบรวม และจำแนกพันธุ์ทุเรียนจากแหล่งปลูกที่สำคัญจากทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ มีจำนวนมากกว่า 600 สายพันธุ์ นำมาปลูกรวบรวมไว้ในแปลงอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ จนถึงปัจจุบันนี้ นับได้ว่าศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ทุเรียนที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยศูนย์ฯ ได้นำพันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อสร้างทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าใหม่ของประเทศไทย ที่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ทั้งในด้านความหลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะตามรสนิยมในการบริโภคที่แตกต่างกัน ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1-10 เป็นต้น และเก็บรักษาฐานพันธุกรรมทุเรียนนี้ไว้เพื่อเป็นมรดกสำหรับอนุชนรุ่นหลังสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ชมคลิป LIVE สด-ผู้ว่าฯจันทบุรี พาชิมทุเรียน https://www.youtube.com/watch?v=YEp5zOhm2cs&t=5s)

ผู้ว่าฯ ชิมทุเรียนพันธุ์ใหม่ และพันธ์ุพื้นเมือง
ผู้ว่าฯ ชิมทุเรียนพันธุ์ใหม่ และพันธ์ุพื้นเมือง

ทางด้าน คุณวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมชิมทุเรียน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ปี 2562 ในครั้งนี้

“ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานด้านไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน รวมทั้งอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ทุเรียนมากที่สุดในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานมากกว่า 60 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าปัจจุบันมีสายพันธุ์ทุเรียนทั้งพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ต่างประเทศ และพันธุ์การค้าที่รวบรวมไว้ในแปลงปลูกมากกว่า 600 สายพันธุ์ และถือได้ว่าพันธุกรรมทุเรียนเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ จากข้อมูลของผู้อำนวยการศูนย์วิจัย พืชสวนจันทบุรีทำให้ทราบว่า ในปัจจุบันทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์สูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภัยทางธรรมชาติ ดังนั้น การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ทุเรียนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากทั้งในด้านการนำพันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อสร้างทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1-10 และเป็นมรดกตกทอดสำหรับอนุชนรุ่นหลังสำหรับใช้เป็นฐานพันธุกรรมทุเรียนในอนาคต และงานมหกรรมชิมทุเรียนฯ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจัดขึ้นครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของทุเรียนในประเทศไทยให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น โดยการเปิดให้ชิมทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ นำผลทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองโบราณมาจัดแสดง และมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับทุเรียนและพันธุ์ทุเรียนแล้วยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัย พืชสวนจันทบุรี และการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเป็นมหานครผลไม้ที่มีความเด่นมากยิ่งขึ้นด้วย” ผู้ว่าฯ จันทบุรี กล่าว

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะชุดใหญ่มาชิมทุเรียนครั้งนี้
นายสำราญ สาราบรรณ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะชุดใหญ่มาชิมทุเรียนครั้งนี้ด้วย
ประชาชนผู้สนใจมาร่วมงานกันมาก
ประชาชนผู้สนใจมาร่วมงานกันมาก

สำหรับบรรยากาศของงานในวันแรกนี้ ได้มีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมชิมทุเรียนจำนวนไม่ขาดสาย ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทุเรียนพื้นเมืองไทยรสชาติอร่อยและมีความหลากหลายมาก ปกติชิมแต่พันธุ์หมอนทอง ชะนี ก้านยาว ที่เป็นพันธุ์การค้าไม่เคยได้มีโอกาสชิมทุเรียนพื้นเมืองที่มากเท่าครั้งนี้มาก่อน จึงรู้สึกภาคภูมิใจในมรดกอันล้ำค้าที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างขึ้นและตกทอดมาสู่ลูกหลานไทยในวันนี้มหกรรมชิมทุเรียนพื้นเมือง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

มหกรรมชิมทุเรียนพื้นเมือง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีโดยกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมชิมทุเรียน นอกจากจะได้ชิมทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งพันธุ์พื้นเมืองมากกว่า 50 สายพันธุ์ พันธุ์จันทบุรี และพันธุ์การค้าต่างๆ แล้ว ยังจะได้ชมนิทรรศการความรู้ เรียกว่าอิ่มทั้งกายและใจ โดยเฉพาะการจัดจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน โดยการนำผลทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ มาจัดแสดงให้เห็นจริง และโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนและพันธุ์ทุเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ และเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในประเทศไทยมหกรรมชิมทุเรียนพื้นเมือง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีมหกรรมชิมทุเรียนพื้นเมือง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

"เกษตรก้าวไกล" มาร่วมชิมทุเรียนครั้งนี้ด้วย
“เกษตรก้าวไกล” มาร่วมชิมทุเรียนครั้งนี้ด้วย

ท่านที่สนใจขอให้รีบไปชมงาน ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ อาคารท่องเที่ยวฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี…”ขอย้ำว่าเป็นเวลาดี 4 วันเท่านั้นที่จะมีโอกาสครั้งหนึ่งของชีวิตในรอบปี ที่จะได้ชมและชิมทั้งทุเรียนพันธุ์ใหม่และพันธุ์พื้นเมืองหายากจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา”…นี่เป็นคำพูดประสานเสียงของผู้ว่าฯจันทบุรีและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี นะครับ มหกรรมชิมทุเรียนพื้นเมือง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีมหกรรมชิมทุเรียนพื้นเมือง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

ภาพเบื้องหลังของคณะทีมงานศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี...ขณะเตรียมทุเรียนให้ชิมกันอย่างเต็มที่
ภาพเบื้องหลังของคณะทีมงานศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี…ขณะเตรียมทุเรียนให้ชิมกันอย่างเต็มที่
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated