ช่วยภัยแล้ง...กรมชลประทาน ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่แล้ว
ช่วยภัยแล้ง...กรมชลประทาน ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่แล้ว

เรื่อง/ภาพ : ศุภชัย นิลวานิช

วันนี้ (8 มีนาคม 2562) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสกกรณ์ เป็นประธานกิจกรรม ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้จัดส่งเครื่องสูบน้ำ 1935เครื่อง รถสูบน้ำ 258 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 527 เครื่อง รถขุด 499 คัน เรือขุด 69 ลำ รถบรรทุก 511 คัน รถบรรทุกน้ำ 100คัน รถแทรกเตอร์ 565 คัน เครื่องจักรกลอื่นๆ 373 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่วยภัยแล้ง...กรมชลประทาน ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่แล้วดร.ทองเปลว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาแก้ปัญหาภัยแล้วที่อาจจะเกิดขึ้น โดยส่งหน่วยเคลื่อนที่กระจายน้ำทั่วประเทศ

ช่วยภัยแล้ง...กรมชลประทาน ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่แล้วช่วยภัยแล้ง...กรมชลประทาน ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่แล้วช่วยภัยแล้ง...กรมชลประทาน ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่แล้ว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated