ตรวจสอบกันอีกครั้ง ไม้มีค่า 58 ชนิด ที่จะปลดล็อกให้ปลูกได้ มีอะไรบ้าง?
ต้นตะเคียนทอง บ้านแม่กระบุง จ.กาญจนบุรี...อนาคตชาวบ้านสามารถปลูกและตัดขายได้

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ชุมชนไม้มีค่า” ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ ธ.ก.ส. กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ที่ได้จัดขึ้นวันนี้ (27 ธันวาคม 2561) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ขณะนี้ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7 กำลังแก้ไข และผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระแรกแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่วาระ 2 และ 3 ภายในรัฐบาลชุดนี้ หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะทำให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงจากการประกอบอาชีพปลูกป่าเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป”

เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน “เกษตรก้าวไกล” จึงขอนำรายละเอียดในเรื่อง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 7 ที่กำลังแก้ไขมานำเสนอกันอีกครั้งหนึ่ง (เรื่องนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2561) ซึ่งพูดในอีกนัยหนึ่งก็คือการ “ปลดล็อกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์” เพื่อให้ประชาชนที่ปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือพื้นที่ของตนเอง สามารถตัดไม้ไปขายได้หรือสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้

โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า ถ้ากฎหมายที่กำลังแก้ไขออกมาบังคับใช้…ไม้มีค่าชนิดใดบ้างที่สามารถปลูกได้

เรื่องนี้คำตอบจะอยู่ในบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่าจำนวน 58 ชนิด ได้แก่ สัก พะยูง ชิงชัน ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าแดง มะค่าแต้ เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง ตะเคียน ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว ไม้สกุลยาง พะยอม สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร่ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา ตะแบกเลือด เสลา อินทนิลน้ำ กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ หว้า จามจุรี กฤษณา นากบุด ไม้สกุลจำปี มะขาม แคนา สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดิยาธร มะหาด มะขามป้อม พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน กระพี้เขาควาย สาธร และ แดง

สำหรับการปลูกไม้มีค่าตามที่ได้แถลงข่าววันนี้ ทางกรมป่าไม้ จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การเพาะขยายพันธุ์ ฯลฯ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมแถลงข่าวก็จะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการชุมชนไม้มีค่าดำเนินการเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

(รายละเอียดเพิ่มเติม https://web.facebook.com/kasetkaoklai/videos/2293927807344159/ และ https://goo.gl/CJCnML)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated