รวมนักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เปิดเวทีขับเคลื่อนงานส่งเสริม พร้อมลุยงานปฏิรูปภาคการเกษตร
รวมนักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เปิดเวทีขับเคลื่อนงานส่งเสริม พร้อมลุยงานปฏิรูปภาคการเกษตร

(เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนพร้อมเป็นทัพสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตร ในการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี รวมนักส่งเสริมการเกษตรจากทั่วประเทศ กว่า 2,000 คน

นายลักษณ์ วจนานวัช
นายลักษณ์ วจนานวัช

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ว่า การปฏิรูปภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่รัฐบาลการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องเกิดขึ้น มีหลายโครงการฯ ที่ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ และมุ่งเน้นไปที่เกษตรกร ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดเกษตรกรและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตร ทั่วประเทศ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานให้กับเกษตรกร นอกจากเจ้าหน้าที่ทำงานแล้ว ยังคงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายแปลงใหญ่ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่จะต้องทำงานควบคู่กันในการขับเคลื่อนและการปฏิรูปภาคการเกษตร ต่อไป

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ได้รวม เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หัวหน้างานในระดับพื้นที่ทั้งหมด เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ กว่า 2000 คน เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานได้ รับทราบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน นอกจากภารกิจในตามหน้าที่ที่ต้องดูแลเกษตรกร ยังจะต้องทำหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตร Chief of Operation (COO) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตร Operation Team (OT) และเป็นทีมเกษตร ที่จะต้องพร้อมเดินหน้าให้เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข

รวมนักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เปิดเวทีขับเคลื่อนงานส่งเสริม พร้อมลุยงานปฏิรูปภาคการเกษตรภายในการสัมมนาครั้งนี้ ยังมีการนำเสนอกลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบให้กับในพื้นที่ ในการทำงานแบบบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น การนำเสนอในประเด็น การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต งานท้าท้ายของนักส่งเสริมการเกษตร การขับเคลื่อนนโยบาย Big DATA และ Precision Farming ภายใต้การดำเนินการตามบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการเพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการจัดการบริการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าว อย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนที่ต้องและเสร็จภายใต้เวลาที่จำกัด และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น โครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี) การนำเสนอ Young Smart Farmer บนเส้นทางเดินที่มั่นคงกับการพัฒนาการเกษตร และ การบริหารจัดการ คนและงาน ทางการเกษตร ความสำเร็จ การนำเสนอ การส่งเสริมการเกษตรในทศวรรษหน้า จาก นักส่งเสริมการเกษตร รุ่นใหม่ Future DOAE และรับฟังการบรรยายพิเศษ นวัตกรรมเทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตรในทศวรรษหน้า โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และการถอดบทเรียนจากกรณีถ้ำหลวง เพื่อปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated