กรมวิชาการเกษตรมอบต้นพันธุ์ทุเรียนคืนสู่พื้นที่ปลูกเมืองนนท์
กรมวิชาการเกษตรมอบต้นพันธุ์ทุเรียนคืนสู่พื้นที่ปลูกเมืองนนท์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผย ส่งมอบต้นทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1 – 9 ถึงมือเกษตรกรเมืองนนท์ 6 อำเภอ จำนวน 147 ราย รวม 599 ต้น หลังน้ำท่วมต้นทุเรียนตายปลายปี 60 ย้ำปัญหาที่เกิดส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยตรง เร่งให้ความช่วยเหลือ   

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560
ที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังจากปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง บางบัวทอง ปากเกร็ด และบางกรวย ส่งผลกระทบให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน สวนทุเรียนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 54.29 ไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้รับความเดือนร้อนจำนวน 137 ราย จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถาบันองค์กรภาคเกษตรที่มีหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนต้นพันธุ์ทุเรียนเพื่อนำไปปลูกทดแทนต้นทุเรียนที่ล้มตายและนำไปปลูกขยายในเชิงอนุรักษ์และเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนนนทบุรี ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรเห็นว่า ความเสียหายของแปลงทุเรียนที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดยตรงซึ่งต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยด่วน นอกจากนี้ ทุเรียนในจังหวัดนนทบุรียังเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ของจังหวัดนนทบุรีและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนให้คงอยู่ต่อไป จึงสั่งการให้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน เร่งผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน

กรมวิชาการเกษตรมอบต้นพันธุ์ทุเรียนคืนสู่พื้นที่ปลูกเมืองนนท์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต่อไปว่า จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นประกอบกับกรมวิชาการเกษตร
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนโดยตรง ได้เร่งดำเนินการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนหลังจากได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี รวมทั้ง ต้นพันธุ์ทุเรียนที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีมีอยู่เดิม จนในที่สุด กรมวิชาการเกษตรโดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ได้มอบต้นพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1 – จันทบุรี 9 จำนวน 9 พันธุ์ ผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนบุรี ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบข้างต้น ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้มอบต้นพันธุ์ทุเรียนให้เกษตรกรเพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 อำเภอ เกษตรกรอีก 10 ราย โดยการมอบต้นพันธุ์ทุเรียนของ กรมวิชาการเกษตรในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 6 อำเภอ เกษตรกร 147 ราย ต้นพันธุ์ทุเรียน 599 ต้น ประกอบด้วย อำเภอเมือง 98 ต้น บางใหญ่ 93 ต้น ปากเกร็ด 83 ต้น บางบัวทอง 95 ต้น ไทรน้อย 85 ต้น บางกรวย 82 ต้น และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ อีก 63 ต้น นอกจากนี้ ยังได้มอบต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับหน่วยงานราชการเพื่อนำไปปลูกคือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย.

กรมวิชาการเกษตรมอบต้นพันธุ์ทุเรียนคืนสู่พื้นที่ปลูกเมืองนนท์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated