รับซื้อ ผักและผลไม้จากเกษตรกรไทย
รับซื้อ ผักและผลไม้จากเกษตรกรไทย

ข่าว แม็คโคร/เกษตรก้าวไกล–แม็คโคร เดินหน้าคัดสรรสินค้าคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย จับมือ 7 สหกรณ์การเกษตร รับซื้อผลผลิตผักและผลไม้ ส่งจำหน่ายสู่ผู้บริโภค 123 สาขาทั่วประเทศ

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า จากการที่แม็คโครร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อย ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และปลอดภัยนั้น ปรากฎว่า เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง จึงทำโครงการ และเปิดตัว “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” ขึ้น เพื่อตอกย้ำสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย โดยได้คัดเลือกและร่วมลงนาม 7 สหกรณ์  คือ สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร ป่าซาง จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกัด สหกรณ์การเกษตร มะขาม จำกัด สหกรณ์การเกษตร นายายอาม จำกัด สหกรณ์การเกษตร เขาคิชฌกูฏ จำกัด สหกรณ์การเกษตร เมืองขลุง จำกัด สหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด ทั้งนี้เพื่อสานพลังความร่วมมือสู่การพัฒนาเกษตรกรไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืน

นางศิริพร เดชสิงห์
นางศิริพร เดชสิงห์

“แม็คโครให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านคุณภาพ ความสด สะอาด และความปลอดภัย ตามมาตรฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยแม็คโครได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย คือ Makro i – Trace เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายผ่านการสแกน QR Code ให้ผู้ประกอบการมั่นใจในวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป” นางศิริพร กล่าว และว่า แม็คโครมีช่องทางในการจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภค 123 สาขาทั่วประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา รับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 115,000 ตันแม็คโคร รับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกร นำร่อง 7 สหกรณ์-ส่งจำหน่าย 123 สาขาทั่วประเทศแม็คโคร รับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกร นำร่อง 7 สหกรณ์-ส่งจำหน่าย 123 สาขาทั่วประเทศ

นางศิริพร กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จะดำเนินการควบคู่กับคุณภาพ และหากเกษตรกรรายใดผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ควรรวมกลุ่มกันผลิตและเสนอผลงาน เพื่อเข้าสู่โครงการฯ ทางแม็คโครยังเปิดกว้างสำหรับเกษตรกรไทย เพื่อผู้บริโภคมั่นใจ ซึ่งจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

นายคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ รองผู้อำนวยการบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด (เอมาร์ค) กล่าวว่า สินค้าการเกษตรจากสหกรณ์ดังกล่าวก่อนจะลงร่วม ได้ผ่านการตรวจสอบจากเอมาร์คทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงผู้บริโภค บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การตรวจวิเคราะห์ และรับรองด้วยระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated